Produkten har lagts till i kundvagnen.
Produkten har tagits bort ur kundvagnen.
Kund har lagt något i varukorgen.
Du måste välja kund innan du kan välja produkter.
Du kan bara köpa ett begränsat antal av denna produkt.

 

 

På Svensson tar vi fram textila lösningar som skapar miljöer där människor trivs och mår bra. En viktig faktor för välbefinnande är en behaglig akustik. Här har vi samlat artiklar på ämnet ljud och ljudmiljö. Här delar vi med oss av vår samlade kunskap och erfarenhet tillsammans med experter från olika branscher och områden.

Mer än bara tystnad

I takt med att omvärlden utvecklas ställs nya krav på hur kontorsmiljöer utformas, inte minst när det gäller ljudmiljön. Genom att förena akustik med estetik och ergonomi kan vi erbjuda miljöer där medarbetare inte bara undgår störningar utan även finner inspiration och trivsel. I den här artikeln tar vi ett grepp om utmaningarna och möjligheterna med dagens och morgondagens ljudmiljöer i design av arbetsplatser.

Vetenskapen bakom en harmonsik ljudmiljö

Martin Ljungdahl Eriksson forskar i att använda ljud som designelement för att påverka upplevelser och beteenden. I den här artikeln tar han upp ljudmiljöns inverkan på individen och vice versa. En balansgång som går ut på att skapa en harmonisk ljudmiljö. 

Ur ett designperspektiv

Vad har färg och form för betydelse för ljudmiljön? Svensson berättar om företagets syn på rummet som helhet, och arbetet med ljudklassade textilier som både ska dämpa en viss decibel och samtidigt falla och kännas på rätt sätt.

Hur rör sig ljud genom rummet?

I ett rum med bra ljudmiljö behöver den mänskliga hjärnan inte lägga energi på att bearbeta irriterande ljud utan informationsvärde. På så vis får vi större kapacitet till att minnas, lösa problem och behandla värdefull information. Hur ljud rör sig i ett rum är en mycket viktig kunskap för oss på Svensson när vi tar fram våra ljudklassade textilier. I artikeln lär vi dig mer om grunderna i hur ljud uppstår och hur de påverkar oss.

Miljöer för välmående

De absolut viktigaste faktorerna för ljudabsorption är konstruktion, garn och vikt. Men som designer tycker jag det är viktigt att tänka på estetiken också, säger Pernilla McGillivray, textildesigner på Svensson och fortsätter: ”det är faktiskt så att alla textilier som finns i ett rum påverkar ljudmiljön. Med tanke på det skulle det kunna vara aktuellt med en akustisk klädkod.

Framtidens arbetsplatser är sociala platser

Under coronapandemin har det blivit tydligt att det för många kontorsarbetare fungerar minst lika bra att arbeta hemifrån som på arbetsplatsen.
- Jag ser framför mig att kontoret kommer att ändra karaktär, bli mer flexibelt, mer socialt och indelat i zoner, säger industridoktoranden Martin Ljungdahl Eriksson.

Loading…