Produkten har lagts till i kundvagnen.
Produkten har tagits bort ur kundvagnen.
Kund har lagt något i varukorgen.
Du måste välja kund innan du kan välja produkter.
Du kan bara köpa ett begränsat antal av denna produkt.

Certifikat

En förutsättning för en långsiktig och framgångsrik verksamhet idag är högkvalitativa produkter. För oss är det en självklarhet eftersom vi alltid strävat efter att producera endast det bästa.


HortiQ

HortiQ-certifikatet tilldelas företag efter en granskning av interna processer, organisation och produktkvalitet. Granskningskriterierna baseras på NEN-standarderna samt de standarder som definieras i tre kvalitetshandböcker som har producerats av KviNL, den nederländska branschorganisationen för kvaliteten för tekniska system. Som ett oberoende certifieratorgan, utför KIWA revisionerna på företag. Certifikatet är giltigt i tre år, med kontroller som äger rum årligen.

 

 


ISO

Vi är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001 och arbetar ständigt med att förbättra våra processer för att säkerställa hög kvalitet. Våra högt ställda krav vad gäller kvalitet lämnas inte till enskild avdelning. Kvalitet är vårt viktigaste ledord i företaget och är allas ansvar.


 

Ecolabel

Ecolabel är ett gemensamt europeiskt miljömärke som innebär ett helhetsgrepp över produktens hela livscykel; från ingående råvaror till produktens användbarhet. De flesta av våra möbeltyger i ull är certifierade enligt Ecolabel.

Ecolabel certifikat
The Ecolabel European Commission webbplats

 


Oeko-Tex

Oeko-Tex® är världens ledande humanekologiska märke för textilier som testats för skadliga ämnen. Varor som certifierats enligt Oeko-Tex® är testade och har godkänts av internationellt erkända textilinstitut.

Samtliga av våra möbeltyger, gardiner och solskydd utan aluminium är certifierade enligt Oeko-Tex® standard 100 inom Produktklass IV, som avser inredningsmaterial för dekorationsändamål.

Oeko-Tex certificate
Oeko-Tex webbplats

 


Möbelfakta Ready

Möbelfakta Ready är en certifieringsmärkning utvecklad av branschorganisationen Möbelföretagen. Att vi har den märkningen innebär att våra textilier har genomgått en certifieringsprocess, genomgått tester och uppfyllt kraven som ställs av Möbelföretagen. Dessa krav inkluderar materialval, hållbarhet och miljöpåverkan. Möbelfakta Ready-märkningen är ett sätt att identifiera delkomponenter till möbler som håller en hög kvalitet och hållbarhet.

Möbelfakta Ready certifikat
Möbelfakta webbplats

 

REACH

Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals I överensstämmelse med reglering (EC) nr.1907/2006 (REACH) ska tillverkning och import av kemiska substanser i större omfattning än ett ton per år - eller substanser i produkter överskridande mer än 0,1 %, registreras i en databas hos European Chemicals Agency (ECHA). Svensson är s.k. nedströmsanvändare. Den som använder kemikalier är skyldig att tillhandahålla information om sin användning till kemikalieleverantören.

Likväl är vi skyldiga att informera våra kunder. Vi intygar härmed i enlighet med direktiven för REACH att våra produkter varken innehåller skadliga substanser eller är objekt för registrering enligt ECHA.

REACH är Europaparlamentets och rådets förordning (EG)som står för registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier.

www.echa.europa.eu

 


Trevira CS 

Vårt sortiment är avsett för offentlig inredning med höga krav på design och kvalitet. Våra kollektioner är tillverkade av naturliga- och flamskyddande material såsom Trevira. Trevira CS är varumärket för flammskydd och är den enda leverantören i världen som erbjuder ett komplett sortiment av textila polyestergarner från en källa. Förkortningen CS står för komfort och säkerhet. Svensson är en del av Trevira CS Club som guldmedlem och är en av vinnarna av Trevira CS. Fabric Creativity Competition 2018 som hölls inom Trevira CS Club.

www.trevira.com
Trevira Gold member certificate
Trevira Most Creative Fabric 

 


Kunglig hovleverantör

Svensson är ett bland cirka 130 företag som har tilldelats titeln kunglig hovleverantör. Ett anseende som vi är stolta över och en bekräftelse påvår höga produkterkvalitet.

Sverige har varit monarki i över 1000 år. Lika länge har det också funnits hantverkare, köpmän och andra företagare som levererat varor till eller utfört arbete åt kungen och kungafamiljen.

För att kunna bli utnämnd till Kunglig Hovleverantör måste företaget ha bedrivit verksamhet i minst fem år och ha skött sin ekonomi på ett klanderfritt sätt. Hovleverantörernas produkter är i flera fall världsledande och goda exempel på högklassig, skandinavisk design.

Loading…