Produkten har lagts till i kundvagnen.
Produkten har tagits bort ur kundvagnen.
Kund tillagd i kundkorgen.
Du måste välja kund innan du kan välja produkter.
Du kan bara köpa ett begränsat antal av denna produkt.

Varför sparar solskydd energi?

Strålning som träffar en yta har endast tre alternativ:

  • strålningen reflekteras
  • strålningen absorberas
  • strålningen transmitteras


Summan av dessa tre alternativ blir alltid 100%. Absorption och transmittans bidrar till att höja g-värdet eftersom båda dessa alternativ betyder att sol eller värmestrålning kommer in i rummet. Om ett solskydd har låg reflektans kommer solstrålningen antingen att fastna (absorberas) i materialet och ombildas till värme som sänds ut till rummet, eller transmitteras och då värma upp rummet efter att ha absorberats av t.ex. golvet. Energi kan allstå aldrig försvinna. Förr eller senare förvandlas den till värme.

Har solen väl kommit in i rummet, har värmen också kommit in – Eller?

Invändiga solskydd är effektiva så länge de reflekterar både kort- och långvågig strålning. Kortvågig strålning passerar genom fönstret utan att förändra våglängd. När strålningen träffar den högreflekterande ytan absorberas den inte (som för en vanlig textilgardin) utan reflekteras, det vill säga inte heller här förändras våglängden på strålningen. Den reflekterande strålningen kan därmed passera ut genom fönstret igen – och därmed bidrar den inte till att höja temperaturen i rummet.

Är solskyddet däremot en vanlig textilgardin kommer större delen av den kortvågiga strålningen att absorberas av gardinen (den del som inte transmitteras) med följden att temperaturen hos gardinen stiger och den börjar avge värme i form av långvågig strålning.

Solen värmer objekten – objekten värmer luften

Det är först när solens strålar absorberas av golv, väggar eller andra föremål i rummet som värme bildas. Den kortvågiga strålningen går igenom luften och absorberas av t.ex. golvet. Den kortvågiga strålningen innehåller mycket energi och golvet värms därmed upp – i samband med att golvet får en högre temperatur sänds överskottsvärmen ut från golvet som långvågig värmestrålning. Det är denna värmestrålning som gör att temperaturen i rummet stiger.

Fönsterglas släpper endast igenom kortvågig strålning. Värmestrålning transmitteras ej – den reflekteras tillbaka in i rummet eller absorberas av glaset och sänds ut igen som värme (både ut och in – förhållande beroende på temperaturskillnaden ute och inne). Rummets temperatur höjs eftersom värmen inte släpps ut - det är det som kallas växthuseffekten.

g-värdet

g-Värdet anger den totala energitransmissionen som sker pga solens strålar genom till exempel ett fönster. Energi kan komma in i rummet antingen via direkt transmission (benämns Tsol eller primär transmission) eller genom att först absorberas av fönstret (eller ett solskydd) för att sedan avges som värmestrålning. g-värdet är alltså summan av den direkta transmission och den värmestrålning som tillförs rummet efter att först ha absorberats.

Det går inte att ange ett konstant g-värde för enbart ett solskydd. Enligt standars mäts alltid solskyddet tillsammans med ett specifikt fönster – därför ändras värdet beroende på vilket fönster som används. Även årstiden påverkar – dvs solhöjden. Beroende på solhöjd når strålarna fönstret med olika vinklar. Ju högre solhöjd desto högre reflektion i fönstret vilket innebär att en mindre del av stålarna går in genom fönstret vilket ger ett lägre g-värde och tvärtom vintertid – lägre reflektion i fönstret ger högre andel av strålarna som går in genom fönstret och då blir g-värdet blir högre. Det g-värde och T-värde som anges i produktdatabladen är förutsättningarna vintertid – det vill säga det sämsta utfallet.

Energi sparas både för kylning och uppvärmning

På samma sätt som vår Solskyddskollektion reflekterar tillbaka solstrålningen genom fönstret sommartid kan den även användas vintertid för att behålla värmen i rummet.

På grund av aluminiumets unika yta kan våra solskyddsvävar även reflektera långvågig värmestrålning och därmed hindra värmeförluster genom fönstret. På vintern är det därför bra att på kvällar och helger dra för solskyddet – det gör att värmen stannar kvar i rummet och uppvärmningskostnaden reduceras.

Loading…