Produkten har lagts till i kundvagnen.
Produkten har tagits bort ur kundvagnen.
Kund tillagd i kundkorgen.
Du måste välja kund innan du kan välja produkter.
Du kan bara köpa ett begränsat antal av denna produkt.

Förbättra komfort och arbetsmiljö med vår solskyddskollektion

Termisk och visuell komfort

Solskyddskollektionen används för att förbättra den termiska och den visuella komforten genom att den fungerar som ett bländskydd och solskydd samt hindrar solstrålning från att ombildas till värme.

Termisk komfort

För att vi varken ska frysa eller svettas krävs att kroppen är i termisk balans. Det är lätt att tro att det enbart är lufttemperaturen som påverkar, men det finns faktiskt sex stycken faktorer som spelar in i begreppet termisk komfort:

  • Lufttemperatur
  • Lufthastighet
  • Luftfuktighet
  • Strålningstemperatur
  • Aktivitetsnivå
  • Klädsel


Istället för att prata lufttemperatur brukar man istället använda begreppet operativ temperatur, dvs den upplevda temperaturen. Bara för att lufttemperaturen i ett rum är 22 grader betyder det inte att en människa upplever rummet som 22 grader. Hur varma objekten i omgivningen är (strålningstemperaturen) har stor inverkan på den operativa temperaturen. Den upplevda temperaturen är ungefär medelvärdet mellan lufttemperaturen och stålningstemperaturen från kringliggande föremål, till exempel ett varmt (sommartid) eller kallt (vintertid) fönster.

Enligt den internationella standarden ISO 7730 ges rekommendationer för termiskt inneklimat. Bland annat anges att den operativa temperaturen för normalt kontorsarbete vintertid bör vara 22 °C ±2 °C. Blir det varmare eller kallare än så visar undersökningar att arbetsprestationen påverkas negativt.

Visuell komfort

Visuell komfort handlar mycket om att inte bli bländad av direkt solstrålning eller dess reflexer, men handlar även om att skapa ett behagligt klimat för ögat genom att inte utsätta det för alltför stora luminansskillnader (kontraster) vid ett och samma tillfälle. Ögat har inga problem att klara av hög ljusstyrka, till exempel – går vi ut en sommardag tar det inte många sekunder för ögat att ställa om sig till det ljusare förhållandet. Däremot får ögat stora problem när det uppstår stora kontraster samtidigt.

Visuell komfort på arbetsplats

För att skapa bra visuell komfort på till exempel en arbetsplats talas det därför om tumregeln 1:3:10 förhållandet. Det innebär att synobjekt (ex dator, papper), omfält och periferi (ex fönster) bör har förhållandet 1:3:10 till varandra. Det vill säga att luminansen (ljusstyrkan) inom synens omfält inte överstiger 3 gånger luminansen av synobjektet. Objekt inom periferin (till exempel ett fönster) ska heller inte överstiga 10 gånger luminansen av synobjektet. Samma regel gäller vid det omvända förhållandet - 10:3:1.

Loading…