Produkten har lagts till i kundvagnen.
Produkten har tagits bort ur kundvagnen.
Kund har lagt något i varukorgen.
Du måste välja kund innan du kan välja produkter.
Du kan bara köpa ett begränsat antal av denna produkt.

Ordlista

Absorptans
Den del av strålningen som träffar en yta och absorberas (fastnar i materialet). Anges i procent

Aluminium
Högblank metall med unika egenskaper vad gäller reflektion. Ett av jordens vanligaste förekommande grundämne.  

Candela
SI-enhet för ljusstyrka (ljusstyrkan är ljusflödet i en viss riktning) Förkortas cd eller lm/sr (lumen per steriadian)

Emissivitet
Mått på hur mycket värme ett material utstrålar jämfört med en idealt svart kropp. 

Energi
SI-enhet. Mäts i joule (J). Energin 1 joule = energi för att producera 1 W kontinuerligt under 1 s

g-total
Total solenergitransmission genom fönster och solskydd tillsammans

g-värde
Summan av primär och sekundär transmittans. G-värdet anger den totala solenergitransmissionen genom fönstret eller solskyddet. Anges med värde mellan 0-1 alternativt procent. Ju högre värde desto mer energi släpps igenom.

Isolerglas
Fönsterkonstruktion med 2 eller 3 glas. Ofta gas (argon, xx) mellan glasen och lågemissivt skikt för att hindra absorption av värmestrålning (vilket hindrar värmeförlust).

Kortvågig strålning
Våglängder i intervallet 320-2500 nm. Se Solstrålning

kWh
1000 Wh = 3 600 000 Joule. Se Watttimma

Ljusflöde
Se Lumen

Ljusstyrka
Se Candela

LT
Se Tvis

Lufttemperatur
Temperatur på luften

Lumen
SI-enhet för ljusflöde (ljusenergi per tidsenhet). Förkortas lm

Luminans
Ljusstryka (candela) per kvadratmeter. Mäts i cd/m2

Lux
SI-enhet för illuminans, belysning (ljusflöde per belyst ytenhet). Förkortas lx eller lm/m2

Långvågig strålning
Våglängder inom intervallet 5000 - >25000 nm. Även kallad värmestrålning.

Openness factor
Andel av produkten som består av hålrum. Procentvärde för att beskriva genomsläpp av direkt solinstrålning.

Operativ temperatur
Upplevd temperatur. Ungefär medelvärdet mellan lufttemperatur och strålningstemperatur.

Primär transmittans
Se Tsol

Reflektans
Den del av strålningen som träffar en yta och reflekteras tillbaka. Anges i procent.

Sekundär transmittans 
Den värmeöverföring som tillförs rummet pga absorberad solstrålning av t.ex. fönster och solskyd

SF - Solar factor 
Se g-värde

Shading coefficient
Anger g-värde för solskydd. Fås genom att dividera gtot med gfönster = gsolskydd (värdet kan endast användas i det specifika fallet)

Solskyddsglas
Mörka glas som skärmar av delar av solinstrålningen. Ambition att få bort UV och IR, dock går det ej utan att även skärma av delar av det synliga ljuset.

Solstrålning
Kortvågig elektromagnetisk strålning bestående av UV, synligt ljus och IR. Våglängder inom området 320-2500 nm når jordens yta.

ST - Solenergitransmission
Se Tsol

Strålningstemperatur
Alla material sänder ut strålning i form av värme (eller kyla).

Synligt ljus
Del av solstrålning med våglängder i intervallet 380-780 nm. Även kallat dagsljus.

Termisk komfort
Vanligtvis upplever en person termisk komfort när den operativa temperaturen är mellan 20-24 grader

Transmission
Den del av strålningen som träffar en yta och transmitteras (går igenom). Anges i procent.

Tsol
Primär transmittans av solstrålning genom till exempel fönster eller solskydd, dvs direkt solinstrålning. Anges med värde mellan 0-1 alternativt i procent av den totala solstrålningen.

TST – Total solenergitransmission
Se g-värde

Tvis
Andel av Tsol som består av synligt ljus.

T-värde
Se Tsol

U-värde
Värmegenomgångskoefficient, dvs beskriver materialets isoleregenskaper, anges i W/m2 K. Ju lägre U-värde desto bättre isolering.

Visuell komfort
När en person inte upplever störande bländning eller reflexer som uppkommer från en ljuskällla, till exempel solen.

Värmestrålning
Långvågig strålning. Våglängder inom området 5000 - >25000 nm. 

Watt
SI-enhet för effekt (energi per tidsenhet). Förkortas W

Wh - Wattimma
Energienhet som definieras som effekt på en Watt under 1 timma och motsvarar därmed 3600 wattsekunder = 3600 Joule.

Loading…