Produkten har lagts till i kundvagnen.
Produkten har tagits bort ur kundvagnen.
Kund har lagt något i varukorgen.
Du måste välja kund innan du kan välja produkter.
Du kan bara köpa ett begränsat antal av denna produkt.

  

Textil är ett perfekt material att komplettera andra akustiska lösningar med. Speciellt gardiner som är utvecklade för att absorbera ljud. Jämfört med andra ljudabsorbenter är de billiga, flexibla och inte minst snygga. Dessutom fyller de samma funktioner som vanliga gardiner. De blir en del av inredningen som kan skärma av, reglera ljuset och skapa rum i rummet.

 

Liksom andra ljudabsorbenter är akustiska textilier mest effektiva mot relativt högfrekventa toner. På en arbetsplats kan det exempelvis handla om ventilationssystem, elektriskt surr och inte minst störande samtal. För konversationer och speciellt mobilsamtal är något av det mest störande som finns på en arbetsplats. Våra hjärnor är programmerade att förstå och hitta en röd tråd. Med tanke på att vi oftast bara hör den ena personen i ett mobilsamtal blir det därför svårt att koncentrera sig på något annat.

 

Det spelar roll hur textilerna hänger

När vi testar våra akustiska textiler hängs de både 10 och 15 cm från väggen. Det är också där någonstans de absorberar som mest ljud. Så häng dem på 10–15 cm från väggen om du vill ha ut så mycket ljuddämpning som möjligt av din akustiska gardin. Dessutom dämpar gardinen mer ljud ju mer veck det är på den. Tänk också på att ljudet studsar mellan parallella ytor, alltså mellan väggarna eller golvet och taket. Så det gör stor skillnad även om bara en av ytorna har en ljudabsorbent. Och kom ihåg att en gardin kan användas på fler ställen än framför ett fönster. Den kan exempelvis dölja en tråkig gipsvägg med dåliga ljudegenskaper eller användas som en flexibel vägg för att skapa rum i rummet.

 

Argument för akustiska gardiner

+ Kostnadseffektiva

+ Multifunktionella

+ Blir en del av inredningen snarare än ett nödvändigt ont

+ Enkla att placera (och flytta)

+ Kräver ingen dyr installation

+ Effektiva i höga frekvensområden

+ Täcker stora ytor och absorberar därmed mycket ljud

+ Flexibla tack vare att de kan dras ihop och dras ut

  

Därför är det viktigt med bra akustik

Bra luft, bra ljus och bra ergonomi har länge varit självklarheter på arbetsplatser, med all rätt. Men bra ljudförhållanden är också viktiga, för buller kan påverka oss väldigt negativt. Det kan skada vår hörsel redan på låga ljudnivåer om det pågår under en längre tid. Och även om bullret inte är direkt skadligt kan det påverka oss indirekt på många sätt. En bullrig miljö där efterklangen är lång framkallar onödig stress som i sin tur kan leda till både fysiska och psykiska besvär. Buller gör det svårare att ha ett normalt samtal. Det gör att vi höjer rösten, vilket ger en högre ljudnivå. Buller påverkar även vår uppmärksamhet. Vi får svårare att koncentrera oss, vilket försämrar våra arbetsinsatser.

Studier visar att lång efterklang är den faktor i störst utsträckning leder till missnöje och sämre hälsa. Undersökningen fokuserar på lärare och visar att de som arbetar i lokaler med lång efterklang är sex gånger mer benägna att byta jobb. De har sämre motivation och blir tröttare. Dessutom upplever de klimatet i klassrummet som mindre avslappnat och mer aggressivt.

Med ljudabsorberande textilier minskar efterklangen, vilket innebär att hjärnan inte behöver bearbeta lika mycket irriterande ljud utan något informationsvärde. På så vis får vi större kapacitet till att minnas, lösa problem och behandla värdefull information. Med andra ord är bra akustik en god investering – både med tanke på vår hälsa och rent affärsmässigt.

  

  

Har du frågor om akustik?

Kontakta oss så hjälper vi dig!

Grundkurs i ljud

Några minuters läsning om vad ljud är, hur det uppstår och beter sig. Varför hör man exempelvis basen men inte rösterna från rummet bredvid?

Ordlista

En liten samling av de viktigaste orden från ljudets värld. Du som förstår dem kan lätt prata ljud, även med inbitna akustiker.

Akustiska textilier

Fördelar med akustiska textilier, tips på hur du kan använda dem och anledningar till att det är viktigt med bra ljudförhållanden.

Ljudklassning

Vilken ljudklass tillhör textilen?
Och vad betyder det egentligen?
I det här avsnittet förtydligar vi hur ABC-skalan är uppbyggd.

Konstruktion och testning

För att textilen ska bli ljudabsorberande behövs friktion mellan ljudvågorna och textilen. Hur bra vi lyckas med det testas enligt branschstandard hos Müller-BBM i München.

Upplev funktionsrummet

Om du vill uppleva textiliernas kvaliteter på riktigt är du varmt välkommen till vårt funktionsrum. Det ligger i anslutning till huvudkontoret och fabriken i Kinna.

Textilpodden

Vår podcast fokuserar på inredningstextil för offentliga miljöer. I de första tre avsnitten pratar vi om ljud. Hur det påverkar oss, vilka akustiska utmaningar som finns på arbetsplatser och hur vi kan skapa bra miljöer med textilens hjälp.

Våra ljudklassade textilier

Ljudklassade textilier från Svensson är framtagna för miljöer där design och funktion är ett måste. Absorptionsklasserna sträcker sig från A till E, där A är bäst. Materialets klass bestäms av dess ljudabsorption vid olika frekvenser.

Simuleringsverktyg

Vi har en historia av att erbjuda ljudabsorberande textilier. För att hjälpa dig förstå värdet i tekniska textilier och inte bara tillhandahålla textilierna i sig erbjuder vi teknisk kunskap och support för att matcha våra produkter.

Loading…