Produkten har lagts till i kundvagnen.
Produkten har tagits bort ur kundvagnen.
Kund har lagt något i varukorgen.
Du måste välja kund innan du kan välja produkter.
Du kan bara köpa ett begränsat antal av denna produkt.

 

 

En liten samling av de viktigaste orden från ljudets värld.
Du som förstår dem kan lätt prata ljud, även med inbitna akustiker.

 

Akustik
Betyder ”läran om ljud” men ordet används oftast för att beskriva ljudförhållandena i ett rum.

Alfavärde
Benämning på ljudabsorptionskoefficienten som beskriver hur mycket ljud ett material eller en produkt absorberar. Går från 0,0 till 1,0 och förkortas ”a”, ”aw” eller ”ap”.

Amplitud
Beskriver tonhöjden som alltså svarar på vilken volym eller styrka en ljudvåg har.

Audiofil
Person som är noga med att saker och ting ska låta bra.

Bas
Mullrande eller dovt ljud med låg frekvens, ca 20–200 Hz.

Brus
En relativt konstant form av buller.

Buller
Allt oönskat ljud räknas som buller. Med andra ord är det en tolkningsfråga där de flesta är överens. Och en vanlig missuppfattning är att buller måste låta högt.

Decibel
Enhet som beskriver hur högt vi upplever ljud.

Diskant
Pipigt eller vasst ljud med hög frekvens, ca 2 000–20 000 Hz.

Efterklang
Täta ljudreflektioner som dröjer sig kvar i ett rum.

Efterklangstid
Mått som beskriver hur lång tid det tar för ljud att minska med 60 dB från att ljudkällan tystnat.

Eko
Reflekterat ljud som på grund av en liten fördröjning upplevs som ett eget ljud.

Frekvens
En ljudvågs antal svängningar per sekund. Beskriver ljudets ton (karaktär).

Hertz
Enheten för att mäta frekvens. 1 Hertz (Hz) innebär en svängning per sekund.

HiFi
Förkortning av ”High Fidelity” som betyder ”hög naturtrogenhet”. Begreppet är synonymt med hög kvalitet när man pratar ljudsystem.

Infraljud Lågfrekventa låg under 20 Hz. Kan inte uppfattas av det mänskliga örat.

Ljudkälla
Det som skapar ljud. Kan vara alltifrån en högtalare eller ett stämband till klackar mot ett golv.

Ljudabsorptionskoefficient
Värde som beskriver hur mycket ljud ett material eller en produkt absorberar. 0 är ingen absorption medan 1 är fullständig absorption. Värdet kan översättas till procent, vilket innebär att 0.9 motsvarar 90%.

Mach
Mått som beskriver ljudets hastighet i en specifik miljö. I luft som är 15°C innebär det 340 m/s eller 1 224 km/h. Mach 1 är ljudets hastighet och Mach 2 är dubbelt så fort.

Mellanregister
Frekvensområdet som ligger mellan bas och diskant, ca 200–2 000 Hz. Där vanligt tal brukar ligga och även där våra öron är bäst på att uppfatta nyansskillnader.

Reverb
Den engelska benämningen på efterklang.

Ton
Ljudets karaktär, som är ett annat sätt att beskriva frekvensen. Ljusa toner har höga frekvenser och mörka toner har låga frekvenser.

Tonhöjd
Höjden på en ljudvåg som avgör vilken volym ljudet har.

Ultraljud
 Högfrekventa ljud över 20 000 Hz. Kan inte uppfattas av det mänskliga örat.

Volym
I ljudsammanhang betyder volym samma sak som ljudstyrka eller ljudnivå. Ordet är ett mått som beskriver hur starkt, högt eller mycket det låter.

Grundkurs i ljud

Några minuters läsning om vad ljud är, hur det uppstår och beter sig. Varför hör man exempelvis basen men inte rösterna från rummet bredvid?

Ordlista

En liten samling av de viktigaste orden från ljudets värld. Du som förstår dem kan lätt prata ljud, även med inbitna akustiker.

Akustiska textilier

Fördelar med akustiska textilier, tips på hur du kan använda dem och anledningar till att det är viktigt med bra ljudförhållanden.

Ljudklassning

Vilken ljudklass tillhör textilen?
Och vad betyder det egentligen?
I det här avsnittet förtydligar vi hur ABC-skalan är uppbyggd.

Konstruktion och testning

För att textilen ska bli ljudabsorberande behövs friktion mellan ljudvågorna och textilen. Hur bra vi lyckas med det testas enligt branschstandard hos Müller-BBM i München.

Upplev funktionsrummet

Om du vill uppleva textiliernas kvaliteter på riktigt är du varmt välkommen till vårt funktionsrum. Det ligger i anslutning till huvudkontoret och fabriken i Kinna.

Textilpodden

Vår podcast fokuserar på inredningstextil för offentliga miljöer. I de första tre avsnitten pratar vi om ljud. Hur det påverkar oss, vilka akustiska utmaningar som finns på arbetsplatser och hur vi kan skapa bra miljöer med textilens hjälp.

Våra ljudklassade textilier

Ljudklassade textilier från Svensson är framtagna för miljöer där design och funktion är ett måste. Absorptionsklasserna sträcker sig från A till E, där A är bäst. Materialets klass bestäms av dess ljudabsorption vid olika frekvenser.

Simuleringsverktyg

Vi har en historia av att erbjuda ljudabsorberande textilier. För att hjälpa dig förstå värdet i tekniska textilier och inte bara tillhandahålla textilierna i sig erbjuder vi teknisk kunskap och support för att matcha våra produkter.

Loading…