Produkten har lagts till i kundvagnen.
Produkten har tagits bort ur kundvagnen.
Kund tillagd i kundkorgen.
Du måste välja kund innan du kan välja produkter.
Du kan bara köpa ett begränsat antal av denna produkt.

I spåren av coronapandemin är det många som frågar om antibakteriella behandlingar av textilier. Folk vill veta om det är något vi använder eller skulle kunna erbjuda. Det korta svaret är nej, eftersom det inte går att kombinera en effektiv behandling med hållbarhetsmärkningen Ecolabel.
Det långa svaret kommer här.

Bakterier och virus

Både virus och bakterier är mikroorganismer som kan orsaka infektioner i våra kroppar. Men de skiljer sig också på flera sätt. Bakterier lever nämligen sitt eget liv. De kan föröka sig genom delning och överleva utanför kroppen. Virus måste angripa en levande cell för att kunna föröka sig och överleva en längre tid. Skillnaderna innebär att det finns en rad medicinska behandlingar (antibiotika) som biter på bakterier men inte på virus. De flesta virusinfektioner brukar snarare lämnas åt kroppens eget immunförsvar. Däremot finns det effektiva sätt att förebygga dem. Dels med vaccin, men också genom att bekämpa virusen innan de kommer in i kroppen. När det gäller textilier pratar vi om antibakteriella behandlingar, vilket betyder att de främst motverkar bakterier. Men i vissa fall kan de även vara effektiva mot virus, som corona till exempel.

   

Syftet med antibakteriella textilier

Det primära syftet med att ge textilier antibakteriella egenskaper är att minska smittspridning och infektioner. Därför är det kanske allra viktigast för sjukhus, äldreboenden och andra enheter inom både vård och omsorg. Men självklart kan det vara intressant för alla möjliga arbetsplatser. Antibakteriella textilier skulle bli ett bra komplement till viktiga åtgärder som att tvätta händerna, desinficera ytor och städa ordentligt. Under pandemin har vi fått många frågor om det här. Därför är det viktigt för oss och därför har vi undersökt vilka alternativ som finns.

   

Tre sorters behandlingar

Vi har utforskat följande tre behandlingsmetoder som på olika sätt gör textilier antibakteriella:

 

Biocider

Kontaktaktiva ämnen

Anti-vidhäftning

Biocider är ämnen som dödar bakterier och andra levande organismer. Den här metoden bygger alltså på att tillsätta ämnen som är giftiga för bakterierna. Dessa ämnen läcker ut från textilen över tid och dödar på så vis bakterier som kommer i kontakt med den. De flesta kommersiella lösningar som finns idag fungerar på det här sättet. Men de har sina brister. Med tiden minskar nämligen den antibakteriella effekten eftersom giftet läcker ut och tar slut. Dessutom är biociderna inte kompatibla med Ecolabel-märkningen.

En annan lösning är kontaktaktiva ämnen. Det betyder att man fäster kemikalier på textilens yta som punkterar bakterierna när de kommer dit. De kommersiella produkter som finns här bygger även de på biocider. Metoden innebär att de inte läcker ut. Men på grund av gifterna är behandlingarna ändå omöjliga att kombinera med Ecolabel.

Den tredje och sista metoden som vi har utforskat är anti-vidhäftning. Det innebär att man behandlar textilens yta så att bakterierna halkar av istället för att fästa vid den. Det finns kommersiella behandlingar även här, men det stora problemet är att de inte är särskilt effektiva.

  

Så här jobbar vi

Vi ställer höga krav på våra textilier, inte minst när det gäller hållbarhet. Många produkter uppfyller redan kriterierna för Ecolabel och senast 2025 ska det gälla hela sortimentet. Men det går inte att kombinera med någon av de antibakteriella behandlingar som finns tillgängliga och som visat sig vara effektiva. Problemet är att de bygger på giftiga biocider. Därför går vi inte vidare med någon lösning i dagsläget.

Däremot fortsätter vi utforska alternativa behandlingar. Tillsammans med bland annat Research Insitute of Sweden (RISE) jobbar vi på att hitta en miljövänlig lösning. Så länge hänvisar vi till våra rekommendationer om hur du hanterar textilierna på ett säkert sätt i tuffa tider. De hittar du här.

Upptäckter
och skötselråd

Vad studier har lärt oss om coronaviruset och hur man bör hantera sina textilier.

Frågor och svar
om Covid-19

Frågor och svar om användning av textilier under pandemin.

Antibakteriella behandlingar

I spåren av coronapandemin är det många som frågar om antibakteriella behandlingar av textilier.

Loading…