Produkten har lagts till i kundvagnen.
Produkten har tagits bort ur kundvagnen.
Kund har lagt något i varukorgen.
Du måste välja kund innan du kan välja produkter.
Du kan bara köpa ett begränsat antal av denna produkt.

 

Går det att inreda på ett sätt som ingjuter en känsla av lugn hos de som genomgår en kris? White Arkitekter har i samarbete med Svensson skapat en mer personlig atmosfär på Barnakuten på Östra sjukhuset i Göteborg. Nyckeln var Nordshield, en textilbehandling som tillät användandet av traditionell inredningstextil i sjukhusets samtalsrum.

Med omtanke och människorna i fokus. Det har varit målet med projektet på Östra sjukhuset i Göteborg. Barnakuten har med anledning av infektionsrisken inte haft möjlighet att inreda med textil i sina lokaler. Fram tills nu. Genom koordinerade insatser tillsammans med White Arkitekter har Svensson inrett ett av sjukhusets samtalsrum med NordShield-behandlade textilier.

– Anledningen till att vi inte haft textil innan är främst av hygieniska skäl. Helst vill man ju komma bort från den stängda institutionskänslan – och erbjuda en mer välkomnande och personlig miljö, säger Lina Norrison, vårdenhetschef på akutmottagning barn.

Lokalen på Östra sjukhuset har använts dels som traditionellt mötesrum och dels som samtalsrum och likt många andra rum på sjukhuset har det vita och kala tidigare dominerat.

  

Barnakuten, Östra sjukhuset, Göteborg

Barnakuten, Östra sjukhuset, Göteborg

  

– I svåra situationer där man behöver samla en större familj så ger det ett tråkigt intryck med en TV och teknisk utrustning, med sladdar som hänger överallt. Vi ville skapa en finare miljö och NordShield blev en viktig del av lösningen, säger Lina Norrison.

NordShield BioLayr är en textilbehandling som är fri från skadliga ämnen såsom tungmetaller och biocider och som skapar en fysisk men osynlig barriär mot bakterier. Den träbaserade teknologin använder naturens sätt att skydda sig genom att skapa en ogynnsam miljö där bakterier inte förökar sig. Det gör det möjligt att använda textil i fler sammanhang, såsom på sjukhus eller i andra miljöer med högt ställda hygienkrav.

  

– Förr hade man i regel mer inredningstextil, men det är något man successivt har plockat bort på grund av infektionsrisken. Det har helt enkelt inte funnits ett bättre alternativ, berättar Johanna Augustsson, inredningsarkitekt på White Arkitekter.

Johanna har arbetat som inredningsarkitekt sedan 10 år tillbaka och har lång erfarenhet av att arbeta mot vårdmiljö och andra offentliga miljöer. Avsikten här var att skapa något som inte tidigare varit möjligt tack vare NordShield-behandlingen.

– Det har traditionellt varit utmanande att skapa mottagande och personliga miljöer samtidigt som man har hårda hygienkrav mot sig. Allt måste kunna desinficeras och rengöras. Därför är det svårt att arbeta med vanliga textilier, säger Johanna Augustsson.

Johanna Augustsson, White Arkitekter

Johanna Augustsson, White Arkitekter

White Arkitekter stod för material- och färgval till rummet och avsikten var att skapa något som inte tidigare varit möjligt tack vare NordShield-behandlingen. Genom att även använda textil som rumsavdelare skapades en flexibel lösning där rummet kan göras större eller mindre utefter behov – något man tog tillvara på genom att skapa ett möte mellan hängande textil och möbler för att skapa en ombonad känsla.

– Det blev som ett helt annat rum. Men utöver att enbart se fint ut så märkte vi snabbt att textilen även hade en ljuddämpande effekt och man märker att det är en helt annan ton i rummet. Vi kan ha anhöriga som är i sorg och förtvivlan och då gör det mycket hur ett rum är utformat, säger Lina Norrison, vårdenhetschef på Östra sjukhuset.

– Jag är övertygad om att man känner sig mer omhändertagen i en ombonad miljö som skapar en känsla av trygghet, säger Johanna Augustsson på White Arkitekter.

   

   

En fysisk barriär mot bakterier

Nordshield BioLayr®

Den träbaserade teknologin verkar på molekylär nivå och integreras sömlöst med fibrerna utan att påverka textilens egenskaper eller utseende.

Behandlingen erbjuds för ett urval av Svenssons hängande textilier och möbeltextilier. 

 

Loading…