Produkten har lagts till i kundvagnen.
Produkten har tagits bort ur kundvagnen.
Kund har lagt något i varukorgen.
Du måste välja kund innan du kan välja produkter.
Du kan bara köpa ett begränsat antal av denna produkt.

Testning och certifiering för kvalitet och hållbarhet

Svenssons egna in-house labb har möjlighet att testa både befintliga och nya textiler, med fokus på kvalitetskontroll, miljöcertifieringar och andra kvalitetsfrågor.

  

Labbet samarbetar nära produktutveckling för att kontinuerligt testa och utvärdera textiler innan de är redo att lanseras på marknaden. Noggranna tester genomförs på materialet för att säkerställa att textilen inte bara är estetiskt tilltalande, utan även säkert och hållbart. På så sätt kan slutanvändaren lita på att de får lösningar som uppfyller deras förväntningar och krav.

Svensson labblokaler är rustade för att utföra så gott som alla material- och färgäkthetstester in-house, vilket gör det möjligt att snabbt få tillbaka ett resultat. Labbet finns i nära anslutning till  huvudkontor, produktutveckling och tillverkning, vilket dessutom kan korta ned ledtider under utvecklingen av nya textilier.

Ett av de viktigaste testerna som utförs mäter slitstyrkan i möbeltextil. Med hjälp av en Martindale-maskin går det att simulera det naturliga slitage som textilen genomgår vid regelbunden användning. Ju fler cykler det tar att slita ned textilen, desto bättre testresultat. Detta test är avgörande för att säkerställa att textilierna står emot slitage och för att de ska hålla i många år framöver.

För hängande textilier genomförs ett färgäkthetstest mot ljusexponering, vilket simulerar blekningseffekten från solljus. Genom detta test går det att förvissa sig om att textilierna behåller sin ursprungliga färg, även efter lång exponering för solljus.

Alla textilier skickas därefter till certifierade laboratorier för brandsäkerhetstestning för att visa att de uppfyller de krav som finns på säkerhet. Svenssons engagemang i hållbarhetsfrågor och arbete med miljöcertifieringar som Oeko-Tex och EU Ecolabel är bara några exempel på hur företaget verkar för att följa och leva upp till rådande miljöstandarder. 

Så kvalitetssäkrar vi våra produkter

Som världsledande på klimatväv och experter på hållbar inredningstextil till offentliga rum, är kvalitetssäkring en av de viktigaste faktorerna till att vi idag är etablerade på 130 marknader världen över och i vårt interna labb arbetar vi regelbundet med att kvalitetstesta våra produkter.

Smarta textilier - Tyg i tiden

Vad sägs om textilier som läser av luftföroreningar eller som har inbyggda solceller? I framtiden kommer textilier spela en allt viktigare roll mot en hållbar utveckling.

Hållbarhet enligt Svensson

På Svensson tror vi på att ta ansvar för vår miljö och vårt samhälle, eftersom vi producerat textil på samma ställe i Kinna i över 130 år.

Loading…