Produkten har lagts till i kundvagnen.
Produkten har tagits bort ur kundvagnen.
Kund har lagt något i varukorgen.
Du måste välja kund innan du kan välja produkter.
Du kan bara köpa ett begränsat antal av denna produkt.

Vår ambition är att allt material som tillverkas ska komma till användning.
Genom samarbetet med The Loop Factory och BAUX har nu kantrester från vår produktion fått ett nytt liv.

 

BAUX tillverkar akustiska produkter och grundades på tron att byggmaterial på samma gång kan vara hållbara, funktionella och vackra. Via innovationshubben The Loop Factory, fick de tillgång till kantremsorna från vår vävprocess. Genom att använda material med full spårbarhet och vars egenskaper inte förändrats genom användning, blev resultatet både hållbart och funktionellt, med vackra färgskiftningar.

  

   

Produkten som BAUX utvecklat är en akustisk filtskärm för kontorsmiljö, BAUX Acoustic Felt. Skärmarna består av 100 % polyesterbaserad textil från vår fabrik, färgad i en sluten process. Fibrerna sorteras i tre olika paletter som alla får en egen identitet genom den naturliga variationen av färg och ursprung. Genom att sedan producera ett standardiserat ark garanteras minimalt med rester. Arket i sin tur delas därefter i mindre bitar för att möta alla olika typer av design-, funktions- och inredningsbehov.

I takt med en ökad medvetenhet för hållbarhet har också ett helt annat intresse för cirkulär råvara och frågor kring när ett material ska klassas som avfall uppstått. Det i sig skapar förutsättningar att hitta värdekedjor som alla delar av kedjan vinner på. BAUX Acoustic Felt är nästa generations textil och vi är glada att vara en del av ytterligare en loop.

   

Loop Factory

Loop Factory skapar framgångsrika hållbara innovationer, från idé till kommersialisering. Man strävar efter en mer hållbar framtid, där kunskap, labb och nätverk tillsammans bidrar till förändring.

BAUX Acoustic Flexfelt System

BAUX tillverkar akustiska produkter och grundades på tron att byggmaterial på samma gång kan vara hållbara, funktionella och vackra. Via innovationshubben The Loop Factory, fick de tillgång till kantremsorna från vår vävprocess. 

Hållbarhet för Svensson

Genom att ställa höga krav på råvaror och genom att äga hela tillverkningsprocessen, kontrollerar vi hela produktionskedjan från garn till färdig produkt. Det betyder att vi vet vad de innehåller och vilka egenskaper de har. 

Loading…