Produkten har lagts till i kundvagnen.
Produkten har tagits bort ur kundvagnen.
Kund har lagt något i varukorgen.
Du måste välja kund innan du kan välja produkter.
Du kan bara köpa ett begränsat antal av denna produkt.

Textila rester får nya användningsområden

Enligt en grov uppskattning skapas det 6 000 – 14 000 ton textilt restavfall från industrin per år i Sverige. Ett enormt avfall som idag till stor del går till förbränning. Om vi istället kan hitta nya användningsområden för dessa har både industrin och miljön stora vinter att göra. Som en del av vårt hållbarhetsarbete deltar vi i TexChain3, vars syfte är ta vara på dessa textila restströmmar och på så vis skapa en cirkulär ekonomi.

Vi står inför ett paradigmskifte. Att utvecklas från en linjär till en cirkulär ekonomi innebär att vi går från att prata om råvaror och restavfall till att enbart prata om råvaror. Målet med TexChain3, som drivs av Wargön Innovation AB, är att skapa nya och gränsöverskridande värdekedjor av de textila restströmmarna från industrin. Genom att utveckla affärsmodeller, teknik, processer och metoder som drar nytta av förädlingsvärdet skapas förutsättningar för nya cirkulära och resurseffektiva produkter och tjänster. Detta innebär såväl nya affärsmöjligheter som stora vinster för hållbarhetsarbetet.

- TexChain3 är för oss en ny möjlighet där vi hoppas få ytterligare insikt i våra interna textila restströmmar. Projektet är kunskapshöjande ur flera perspektiv med möjlighet för framtida samarbete med externa aktörer, vilket jag tror är avgörande för en hållbar utveckling, säger Sandra Dovemark, Design Director hos Svensson.

Med i projektet är 32 företag inom branscherna möbel och design, bygg och interiör, fordon samt konfektion/arbetskläder som alla använder textil som råvara eller som kan återanvända textilier i nya produkter. Den breda uppslutningen ger goda förutsättningar för att etablera nya former av samverkan, arbetsmodeller och innovationer som behövs för övergången till en cirkulär ekonomi.

   

Få de senaste nyheterna i din inkorg

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Loading…