Produkten har lagts till i kundvagnen.
Produkten har tagits bort ur kundvagnen.
Kund har lagt något i varukorgen.
Du måste välja kund innan du kan välja produkter.
Du kan bara köpa ett begränsat antal av denna produkt.

Vid all form av tillverkning skapas rester. Att minska och minimera dessa material är vår uppgift som producent, men det är ofrånkomligt att det uppstår kantremsor vid industriell vävning. Därför är vi stolta och glada över att nu ha hittat en lösning tillsammans med The Loop Factory.

 

I tekniken med att väva tyg i mekanisk vävstol skapas en kantremsa som skärs bort från det färdiga tyget. I snitt handlar det om 2-4 procent per löpmeter beroende på tygkvalitet. Sedan tidigare finns projekt för återanvändning av restprodukter i ull och tillsammans med The Loop Factory har vi nu hittat ett användningsområde för kantremsor i polyester.

- Med nuvarande produktion har vi i runda tal ett par ton polyesterremsor per år. Det är kvantiteter som är intressanta för andra industriella parter, vilket gör att vi kan skapa en ny värdekedja. För oss är det inte möjligt att minska på spillet i processen, utan målet har hela tiden varit att hitta ett användningsområde för det. Där är vi nu, säger Louise Holgersson, produktutvecklare på Svensson.

   

The Loop Factory är en innovationshub som utvecklar nya produkter från restmaterial för att skapa cirkulära affärsmodeller med flera parter involverade. Materialet som nu tagits fram är uteslutande av kantremsor.

- En positiv aspekt med att använda textilrester är att materialet är helt oanvänt och har samma egenskaper som själva tyget. Vi vet exakt vad den innehåller, varifrån den kommer, vilka certifieringar den uppfyller och den sociala påverkan som producenten bidrar med. Detta är receptet för att uppnå ett cirkulärt system, säger Pontus Törnqvist, circular designer på The Loop Factory. Svenssons ursprung, och fantastiska vävda produkter, har gjort projektet extra roligt, fortsätter han. Tillsammans med Svensson har det funnits förutsättningar att skapa en unik produkt, tillverkad i Sverige och med korta transportvägar, baserat på ett restmaterial.

Vår ambition är att allt material som tillverkas ska komma till användning. I takt med att intresset för hållbarhet ökar i samhället har också ett helt annat intresse för cirkulär råvara uppstått. Det i sig skapar förutsättningar att hitta värdekedjor som alla delar av kedjan vinner på.

- Tidigare har det varit svårt att hitta en användbar slutprodukt, säger Louise Holgersson. Men jag känner att det här bara är början och ser nu en helt annan framtida möjlighet även för våra restprodukter i andra material.

   

Hållbarhet för Svensson

Genom att ställa höga krav på råvaror och genom att äga hela tillverkningsprocessen, kontrollerar vi hela produktionskedjan från garn till färdig produkt. Det betyder att vi vet vad de innehåller och vilka egenskaper de har. 

Debut - ett hållbart möbeltyg

Spillmaterial från en av våra ikoniska textiler Rami skickas tillbaka till vår spinnare med samma lastbil som precis kört sin leverans till oss. Där rivs det upp och spinns till nytt garn innan det kommer tillbaka till fabriken och vävs till Debut.

Loop Factory

Loop Factory skapar framgångsrika hållbara innovationer, från idé till kommersialisering. Man strävar efter en mer hållbar framtid, där kunskap, labb och nätverk tillsammans bidrar till förändring.

Loading…