Skip to the content
Produkten har lagts till i kundvagnen.
Produkten har tagits bort ur kundvagnen.
Kund tillagd i kundkorgen.
Du måste välja kund innan du kan välja produkter.
Du kan bara köpa ett begränsat antal av denna produkt.

Svensson hjälper till att minska effekten av klimatförändringen

Genom en av våra leverantörer deltar vi i ett program där vi genom vårt sätt att köpa förbrukningsvaror kan påverka miljön på vår planet. Genom att minska antalet små beställningar och välja miljövänliga produkter, minskar vi både utsläpp från förpackningar och transporter - och planterar träd!

Plant-for-the-Planet är en organisation som syftar till att öka medvetenheten bland barn och vuxna om frågorna om klimatförändringar och global rättvisa. Initiativet arbetar också för att plantera träd och anser att detta är både en praktisk och symbolisk åtgärd för att minska effekten av klimatförändringen.

Många bäckar små kan bidra till något stort...

www.plant-for-the-planet.org/en/home

Loading…