Artikel aan winkelwagentje toegevoegd.
Artikel is uit het winkelwagentje verwijderd.
Klant heeft iets aan het winkelwagentje toegevoegd.
U moet een klant selecteren voordat u producten kunt toevoegen.
U kunt slechts een beperkt aantal van dit artikel bestellen.
Menu

 

Ten eerste delen we onze Zweedse roots, Svensson en Vattenfall. Het tweede raakvlak is energie, dat mag duidelijk zijn. Vattenfall levert energie en Svensson probeert met energieschermen het verbruik van energie in de kassen te reduceren. Het derde raakvlak is onze aandacht voor duurzaamheid. Zo min mogelijk CO2 uitstoten. Vattenfall investeert flink in het opwekken van groene stroom uit zon en wind. Het motto is niet voor niets ‘Fossielvrij leven binnen één generatie’. Tot slot is ons raakvlak dat we geloven in de kracht van samenwerken. Kortom, genoeg aanknopingspunten voor een gesprek met Hugo Heemskerk, salesmanager Agri.

De eerste vraag komt van Remco de Boer met wie wij de vorige keer in gesprek gingen.

Vraag van Remco aan Hugo: Als salesmanager Agri bij Vattenfall kijk je bij veel bedrijven in de spreekwoordelijke keuken. Wat is het eerste wat jij op energiegebied zou doen als je morgen zelf een glastuinbouwbedrijf zou hebben?

Hugo: “Ik geloof heilig in het warmte technisch koppelen van de glastuinbouw. Door bronnen en gebieden aan elkaar te koppelen, kunnen we efficiënter met energie omgaan. Als ik een glastuinbouwbedrijf zou hebben, zou ik dus kijken of er in mijn buurt een bron van restwarmte is waar ik energie vandaan kan halen.”

Energie en glastuinbouw, een haat-liefdeverhouding. Energie brengt veel goeds; een mooi gewas, goede productie en succesvolle sector voor ons land. Anderzijds hebben we er heel veel van nodig en is de impact op de klimaatverandering groot. Hoe belangrijk is volgens jou het aandeel van de glastuinbouwsector in de energietransitie? En wat betekent dit voor de huidige energie-infrastructuur?

Hugo: “De glastuinbouw is één van de grootste gasverbruikers van Nederland. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is de sector verantwoordelijk voor zo'n 9 procent van het totale gasverbruik. De energiekosten vormen zo'n 30 procent van de totale kosten voor de gemiddelde glastuinbouwer. En ondanks de vele duurzame initiatieven, wordt de CO2-emissie ieder jaar meer, omdat de sector simpelweg groeit. In 2020 steeg de totale CO2‑emissie van de glastuinbouw naar 6,1 Mton. Een stijging van 0,2 Mton, net als het jaar daarvoor.”

 

Hugo Heemskerk

Hugo Heemskerk

 

“Telers zijn innovatief. Echte pioniers. Nieuwe initiatieven worden snel omarmd in de sector. Ook op het gebied van duurzaamheid. WKK (Warmte Kracht Koppeling) is de basis voor de energievoorziening van de glastuinbouw. Met een rookgasreiniger wordt de uitstoot omgezet in CO2. Maar hoe je het went of keert, er gaat gas in een WKK. Het dilemma is hoe we dat gas kunnen vervangen zodat de WKK in leven blijft. Denk aan aardwarmte en het bijmengen van waterstof.”

Iedereen in de glastuinbouwketen heeft zo z’n eigen rol en verantwoordelijkheid in de energietransitie naar fossielvrij telen. Wat is de rol van Vattenfall in het verduurzamen van de glastuinbouwsector?

Hugo: “Onze rol is steeds meer verschoven van energieleverancier naar kennispartner en sparringpartner. Een voorbeeld is ons klantvoordeelprogramma. Daarin werken we ook samen met externe partners, zoals Svensson. Samen kijken we hoe we het energieverbruik kunnen verminderen. Dat staat natuurlijk haaks op de traditionele rol als energieleverancier. Wij geloven dan ook dat die rol achterhaald is. We adviseren om te verduurzamen en kijken samen naar alternatieve energiebronnen. Onze missie is niet voor niets ‘Binnen één generatie fossielvrij’.”

Stelling: In 2040 teelt de gehele glastuinbouw CO2-neutraal. (ambitie van Glastuinbouw Nederland)

Hugo: “Ik denk dat we een heel eind komen. Zoals ik eerder al zei, is de glastuinbouw een hele innovatieve sector. En heel flexibel en veerkrachtig. Dat heeft de geschiedenis al uitgewezen. De sector heeft eerder allerlei zaken van de ene dag op de andere dag volledig omvergegooid.”

“Met Vattenfall delen we deze ambitie. Wij gaan voor 1,5 graad: van 40% naar 77% minder CO2 in 2030. Bovenop de in 2019 al toegezegde 40% CO2-reductie verhogen we onze doelstellingen naar 77% minder CO2-uitstoot in 2030, ten opzichte van 2017. Vattenfall wil namelijk in 2040 op netto nul CO2-uitstoot uitkomen in de hele bedrijfsvoering. Naast het reduceren van onze eigen uitstoot, reduceren we ook die van onze klanten en leveranciers. Dat hebben we concreet gemaakt met een CO2-reductiedoelstelling voor leveranciers van 50%.”

‘Maak gebruik van duurzame bronnen’, stimuleert Vattenfall de glastuinbouw. Welke duurzame bronnen moedig je aan voor telers en waarom?

Hugo: “Waar wij sterk in geloven is het warmte technisch koppelen van het tuinbouwgebied. Telers onderling aan elkaar, maar ook aan omliggende gebieden en sectoren. Dit is een slimme manier om efficiënt met energie om te gaan.”

 

“Deze infographic geeft onze visie goed weer. Je ziet hoe we onder andere het windpark op de Noordzee, Haringvliet, aardwarmteprojecten, het waterstofnetwerk, de woningbouw en glastuinbouw aan elkaar koppelen. Een ideaal plaatje, maar wel binnen handbereik. Sommige koppelingen zijn al gemaakt, maar nog niet alles. Samen met onze partners werken we hard om dit te realiseren.”

Tot slot: De volgende keer gaan we in gesprek met Marcel Dries (adviseur Energie, AAB). Wat zou jij hem willen vragen?
Hugo: “Hoe kan de glastuinbouw versneld verduurzamen en circulair worden, welke kansen zie jij t.a.v. duurzame oplossingen om dit snel te realiseren?”

Meer weten over de beste klimaatoplossing voor uw teelt?

Loading…