Artikel aan winkelwagentje toegevoegd.
Artikel is uit het winkelwagentje verwijderd.
Klant heeft iets aan het winkelwagentje toegevoegd.
U moet een klant selecteren voordat u producten kunt toevoegen.
U kunt slechts een beperkt aantal van dit artikel bestellen.
Menu

Duurzaamheid bij Svensson

We helpen telers over de hele wereld om een beter klimaat te creëren voor duurzame glastuinbouw met minder impact op het klimaat. Tijdens de laatste vier decennia heeft Svensson bijgedragen aan productietoename, verbeterde gewaskwaliteit en verbeterde positieve effecten op het klimaat.

Het is onze lange termijn ambitie om, naast het werken met de juiste grondstoffen, ook de grondstoffen efficiënter te gebruiken om zo in de hele waardeketen de impact op het klimaat te verlagen. Dat betekent ook het ontwikkelen van producten met een lange levenscyclus, met verbeterde positieve effecten op het klimaat en circulaire oplossingen.
Dit is om telers te ondersteunen bij hun van uitdagingen rondom energiebesparing en het gebruik van water en chemicaliën. We werken constant aan vooruitgang zonder afbreuk te doen aan de behoeften van onze klanten vandaag en volgende generaties.

Succes wordt niet in één dag bereikt, en verandering evenmin. Maar we zijn er sterk van overtuigd dat nauw samenwerken de sleutel is tot het creëren van een duurzame samenleving, duurzame oplossingen en bedrijven met de juiste balans tussen economische groei, positieve sociale impact en de bescherming van het milieu.

 

 

 

Tomatenkas met Svensson klimaatschermen

Een positieve carbon footprint

Met een wereldwijde oppervlakte van ruim 20.000 hectare aan Svensson-klimaatschermen in broeikassen, leveren deze schermen een besparing aan energieproductie op van naar schatting het equivalent van drie à vier kerncentrales per jaar. Een besparing van een dergelijke omvang draagt in belangrijke mate bij aan de vermindering van de wereldwijde CO2-uitstoot.


Klanten helpen om energie te beparen is één manier om bij te dragen aan het milieu. Het is de ambitie van Ludvig Svensson om betere, duurzame textieloplossingen te ontwikkelen met een positieve invloed op het milieu. Wij nemen onze verantwoordelijkheid en richten ons altijd op een duurzame toekomst.

RND department at svensson

Onderzoek en ontwikkeling

Onze eigen onderzoeks- en ontwikkelingsafdeling werkt permanent aan nieuwe producten, zowel voor interne als externe toepassingen. Het spreekt voor zich dat we voor het ontwikkelen en testen van nieuw ontwikkelde concepten en materialen samenwerken met de beste onderzoeksinstituten, universiteiten en andere partijen.

Water

Wij halen zelf ons water uit de rivier de Viskan. Daarom is het belangrijk dat we de discussie over onze meren en waterwegen op de voet volgen. We zijn lid van de waterbeheervereniging Viskans Vattenråd. Daarnaast moeten we onze uitstoot reguleren dat doen we door de pH-waarden van onze bezinektanks te meten. Geheel volgens onze bedrijfsvergunning meten we ook andere waarden, waaronder de concentratie van diverse metalen als zink en koper. Onze bedrijfsvergunning en de milieudiscussie zijn leidend voor de parameters die we meten. Daarnaast reguleren we de uitstoot door onze productieprocessen in de lucht.

Afval

Afval vormt een uitdaging voor elk bedrijf en we werken dan ook permanent aan de controle van het afval dat Svensson genereert. Het is overigens niet voldoende om dat eenmalig te doen: we moeten rekening houden met het feit dat onze producten veranderen en in ontwikkeling zijn, net als de toegepaste grondstoffen en de samenstelling van het afval dat we produceren. Overal waar we mogelijkheden zien, gaan we na of we afval kunnen recyclen. We werken alleen samen met leveranciers die aan onze eisen voldoen. De minimumvoorwaarde voor leverancier is dat ze gecertificeerd moeten zijn volgens ISO 9001/14001.

Transport

Svensson werkt in de regel samen met bedrijven die het belang hechten aan het milieu, milieudoelstellingen hanteren, een duurzaamheidsrapport kunnen overleggen en werken aan klimaatneutraal transport (bijvoorbeeld door deel te nemen aan het project voor klimaatneutraal wegvervoer van het Zweedse verkeersorgaan Trafikverket). Wij geven de voorkeur aan een ISO14001-certificering.

Verpakking

We zijn al jaren lid van FTI, voorheen REPA, de Zweedse organisatie voor recycling van verpakkingsmateriaal. En kan ons verpakkingsmateriaal niet worden gerecycled, dan gaat het naar de vuilverbranding.

Historische inventarisatie

Onze bedrijfspanden worden al sinds de 19e eeuw gebruikt voor weven, breien, textielverwerking en verven. Bij het inventariseren van vervuilde locaties volgens de zogenoemde MIFO-methode wordt textielverwerking doorgaans ingedeeld in klasse 1 (zeer hoog risico). De belangrijkste redenen hiervoor zijn het gebruik van grote hoeveelheden gevaarlijke chemicaliën, olie en water en de nabijheid van kwetsbaar oppervlaktewater.
Svensson heeft hiertoe een historische inventarisatie verricht in overleg met de Länsstyrelse, de provinciale Zweedse overheid. De Länsstyrelse heeft vervolgens besloten dat sanering voor het huidige gebruik van het terrein (als industriegebied) niet nodig is. Volgens de MIFO-milieumethode valt het terrein op een schaal van 1 tot 4 in zijn geheel in klasse 3, dat wil zeggen dat het risico beperkt is. Dit is een bevestiging voor onze toegewijde en vooruitstrevende medewerkers, die al vroeg beseften dat het belangrijk is om proactieve milieumaatregelen te nemen.

Meer informatie
"MIFO (Metodik för Inventering av Förorenade Områden/methodiek voor inventarisatie en risicoclassificatie van verontreinigde locaties)

www.naturvardsverket.se
www.lansstyrelsen.se

Meer weten over de beste klimaatoplossing voor uw teelt?

Loading…