Artikel aan winkelwagentje toegevoegd.
Artikel is uit het winkelwagentje verwijderd.
Klant heeft iets aan het winkelwagentje toegevoegd.
U moet een klant selecteren voordat u producten kunt toevoegen.
U kunt slechts een beperkt aantal van dit artikel bestellen.
Menu

Licht

De zon, een bron van licht en warmte, is de beste vriend van elke teler. Maar wanneer straling te hoog is, stijgen lucht- en gewastemperaturen tot extreme niveaus. De hoeveelheid licht in uw kas beheren en managen is van cruciaal belang.

Om de fotosynthese goed uit te kunnen voeren voor hun groei hebben planten hebben licht (kunst- of zonlicht) en koolstofdioxide nodig. Dat vraagt om precies de juiste hoeveelheid licht. Te veel licht leidt tot bladverbranding en/of verkleuring van bloemen en vruchten, dus tot achteruitgang in kwaliteit. Te weinig licht vertraagt het groeiproces wegens te lage fotosynthese.

Te veel licht:

Verbrande bladeren en vruchten

 

Te weinig licht:

Vertraagde groei

Hoe kun je te felle instraling en te hoge temperaturen voorkomen?

De zon is de motor van de plantengroei. Dus ook van uw onderneming. Maar te veel zonnestraling en te hoge temperaturen moeten we zien te voorkomen. Onze beweegbare schermen zijn speciaal ontwikkeld om instraling te verminderen en dus het klimaat te veraangenamen. Onze schermen absorberen de straling niet, maar reflecteren deze. HARMONY schermen geven daarnaast diffuus licht, ideaal voor een snellere groei en aantoonbaar betere kwaliteit.

Niet te veel, niet te weinig

Laat het ochtendlicht ongehinderd binnenkomen en sluit het scherm pas als de instraling en/of temperatuur boven het gewenste niveau stijgt; open het scherm weer in de namiddag om de zon binnen te laten en zo voor maximale groei te zorgen. Het gewenste schermingspercentage is afhankelijk van 2 factoren: uw teelt en de maximale zonnestraling ter plaatse. Svensson omvat een breed spectrum zonweringsschermen, variërend van 15% tot 85% scherming. Uw teelt kan dus altijd onder de meest ideale omstandigheden 'under cover'.

 

 

In dit voorbeeld wordt het scherm gesloten wanneer de zonnestraling 450 W/m2 bereikt en heropend in de middag wanneer de straling zakt tot onder de 350 W/m2. Een klimaatcomputer met een vertragingstijd voorkomt dat het scherm te gevoelig reageert.

Meer weten over de beste klimaatoplossing voor uw teelt?

Loading…