Artikel aan winkelwagentje toegevoegd.
Artikel is uit het winkelwagentje verwijderd.
Klant heeft iets aan het winkelwagentje toegevoegd.
U moet een klant selecteren voordat u producten kunt toevoegen.
U kunt slechts een beperkt aantal van dit artikel bestellen.
Menu

 

Hij was ruim twintig jaar CFO van Dutch Flower Group. DFG is een unieke familie van meer dan dertig gespecialiseerde handelsbedrijven, die samen de internationale sierteeltketen bedienen. In de zomer van 2022 gaf Harry het stokje over aan Joost Gietelink. Sindsdien is hij lid van de Advisory Board, want de fascinerende sierteeltsector laat hem niet los. Tijd voor een gesprek met Harry!

Een belangrijk onderdeel van de strategie van Dutch Flower Group is Team Up With Growers, om de gezamenlijke positie in de keten te versterken. Waarom is dit belangrijk?

Harry: “Als je intensief met elkaar samenwerkt, kun je veel sneller inspelen op de wensen van de klant en uiteindelijk de consument. Dat is niet alleen in onze sector belangrijk, maar dat geldt ook voor andere sectoren. We weten wat de consument wil en stemmen het aanbod af. Zo voorkomen we onnodige kosten in de supply chain, maar ook verspilling van bijvoorbeeld verpakkingsmaterialen. Stel, je verpakt als kweker je bloemen altijd op een bepaalde manier, maar de retailer verpakt het opnieuw, omdat de consument een andere verpakking wenst. Dat is natuurlijk ontzettend inefficiënt en zonde. Dit soort ruis halen we weg. En zo zetten we de corporate social responsibility van Dutch Flower Group kracht bij. Voor de lange termijn, want we gaan langdurige partnerships met elkaar aan. Dat maakt de keten robuuster. En aan het eind van de rit heeft de consument meer waar voor z’n geld. Een mooi product voor een eerlijke prijs.”

In 2022 stagneerde de vraag naar bloemen. De exportwaarde daalde van € 7,3 miljard in 2021 tot € 7,1 miljard in 2022. Daarmee is de sierteelt niet langer nummer één in de exportlijst van landbouw Nederland. Hoe ziet u de toekomst van de export van sierteelt? Waar liggen kansen en/of uitdagingen?

Harry: “Om een realistisch beeld te schetsen moet je de cijfers in historisch perspectief zien en de cijfers van 2022 vergelijken met 2019: het jaar voordat de coronapandemie uitbrak. Dan zie je nog steeds een kleine dip in 2022, maar zo fors is die terugval ook weer niet.”

“Hoe de kansen van de Nederlandse export zijn? Nederland heeft een vooraanstaande positie en dat zie ik voorlopig niet veranderen. We hebben diverse logistieke hubs en greenports van waaruit we onze sierteeltproducten exporteren naar het buitenland. Dat is al decennialang zo, daar zijn we in Nederland expert is. Dat kopieer je niet zomaar even. Ik ben dus positief over de toekomst. Er liggen nog genoeg kansen in Europa. Maar we zullen goed moeten blijven luisteren naar de behoefte van de consument en daarin meebewegen.”

“Wat betreft de uitdagingen, natuurlijk zet de energiecrisis onze concurrentiepositie onder druk. Als we dat niet aanpakken, dan gaan we het op de lange termijn verliezen. Maar ik geloof niet dat het zover zal komen. De sector heeft al vaker bewezen inventief te zijn. Er wordt op alle mogelijke manieren energie bespaart en verduurzaamt. Maar dat neemt niet weg dat je scenarioanalyse moet blijven doen, net als we bij de Brexit hebben gedaan. Toen hebben we ook verschillende scenario’s geschetst van de impact op de sierteeltsector, om op tijd te kunnen anticiperen op ontwikkelingen. Regeren is vooruitzien.”

Welke trend(s) in de retail moeten bloementelers volgens u scherp in de gaten houden?

Harry: “Dan kom ik toch weer terug op die wens van de consument. Je kunt nog zo’n mooie bloem telen, maar als de consument er niet op zit te wachten, dan heeft het geen nut. Een andere trend is natuurlijk local for local. Je ziet dat de consument steeds meer seizoensgroenten eet bijvoorbeeld. Die trend zet ook door in sierteelt. Mensen willen minder vervuilend bezig zijn. Die trend van verduurzamen zie je ook in het verpakkingsmateriaal. Plastic potten worden lichter en een bosje bloemen wordt steeds vaker in papier gewikkeld. Het is aan de sierteeltsector om de consument te blijven verrassen met mooie, duurzame producten, zodat de consument weet: hier is het maximale aan gedaan om de impact op het milieu te verkleinen. Alleen dan blijven mensen een bosje bloemen kopen waar ze vrolijk van worden.”

De glastuinbouw heeft de ambitie circulair te werken. Hoever is de bloementeelt?

Harry: “We zijn al heel ver, maar er is nog veel te doen. Je mag nooit stilzitten, want stil stilstaan is achteruitgaan, dat weten we allemaal. Maar we hebben al heel veel bereikt in onze sector. Als je kijkt naar het verleden dan hebben we al behoorlijke stappen gezet in watermanagement, ledverlichting, hoe we met grondstoffen omgaan en de gezondheid van het gewas. Als we kijken naar de toekomst, ja daar zullen we verdere stappen moeten zetten. Ook daarin is samenwerking weer belangrijk, in het kader van Team Up With Growers. Het is een reis die we samen maken.”

Hoe innovatief is de sierteeltsector?

Harry: “De glastuinbouw is een sector waarin ondernemers de mouwen opstropen en ergens voor gaan. Ik zie ongekend ondernemerschap bij telers. Ze zijn altijd bezig hoe iets beter kan. Natuurlijk zijn er op dit moment telers die het slecht hebben met de hoge gasprijzen, maar er zijn ook telers die ook met een hogere energieprijs toch een goede boterham verdienen. Meestal omdat ze jaren geleden al innovatieve stappen hebben gezet.”

“Het World Horti Center in Honselersdijk is ook een mooi voorbeeld van samenwerking en innovatiekracht. Hier komen bedrijfsleven, onderwijs en onderzoek samen om te leren en te innoveren. De Dutch Flower Group draagt het World Horti Center daarom een warm hart toe.”

Tot slot, de volgende kandidaat voor ‘In gesprek met’ is Annie van de Riet. Welke vraag zou jij haar willen stellen?

Harry: “Op welk gebied zou de overheid de Nederlandse tuinbouw kunnen ondersteunen om de concurrentiepositie te verbeteren?”

Meer weten over de beste klimaatoplossing voor uw teelt?

Loading…