Artikel aan winkelwagentje toegevoegd.
Artikel is uit het winkelwagentje verwijderd.
Klant heeft iets aan het winkelwagentje toegevoegd.
U moet een klant selecteren voordat u producten kunt toevoegen.
U kunt slechts een beperkt aantal van dit artikel bestellen.
Menu

In gesprek met… Steven van Schilfgaarde

Welkom bij de laatste editie van ‘In gesprek met’ voor het jaar 2023. In deze reeks hebben we inspirerende gesprekken gevoerd met mensen uit de glastuinbouw, die mede de koers bepalen van deze boeiende sector. Voor deze afsluitende editie hebben we de eer om Steven van Schilfgaarde, CEO van Royal FloraHolland, te interviewen. Met de reflecties van Steven sluiten we het jaar af en kijken we uit naar een nieuwe reeks in 2024, waarin we opnieuw in gesprek gaan met visionairs in de glastuinbouw.

De eerste vraag komt van Willem de Bruijn van Vollebregt Barten, met wie wij de vorige keer in gesprek gingen: Hoe ziet u de rol van Royal FloraHolland bij het behoud en de verdere ontwikkeling van de glastuinbouwsector in Nederland in de komende jaren?

Steven: “Onze focus ligt op het verbinden van sierteeltkwekers met handelaren en kopers, waarbij we de volledige verkoop- en supply chain organiseren via ons digitale platform Floriday en op onze logistieke hubs. De komende jaren zien we twee grote uitdagingen: de economische moeilijkheden in Europa en de noodzaak om de supply chain zo efficiënt mogelijk digitaal te faciliteren. Hiermee willen we niet alleen de positie van onze sector versterken maar ook Nederland als draaischijf voor de sierteelt behouden.”

“Natuurlijk is het ook belangrijk dat onze producten gekocht blijven worden, ook dat draagt bij aan het bestaansrecht van de Nederlandse sierteeltsector. Duurzaamheid speelt daarin een belangrijke rol. De consument en markt eisen een duurzaam product. Het is belangrijk dat we dat bieden én dat we hierover vertellen; ofwel, het imago van sierteelt verbeteren. Wat betreft die duurzaamheidsambities hanteren we bij Royal FloraHolland drie belangrijke pijlers: transparantie, leefbaarheid van de planeet door het verminderen van energiegebruik en het waarborgen van een gezonde populatie voor onze medewerkers. We vertalen deze doelen naar concrete acties, zoals het meten van de ecologische voetafdruk, het verminderen van energieverbruik en het bevorderen van gezondheid binnen de sector. Certificering wordt een belangrijke stap om duurzaamheid in de hele sector te verankeren.”

“Naast de focus op logistiek en duurzaamheid, spelen we ook een belangrijke rol in lobbyactiviteiten. Samen met partners zoals Glastuinbouw Nederland en andere brancheorganisaties werken we aan het creëren van bewustzijn en begrip voor de uitdagingen en kansen binnen de sector. We zijn actief in lobbyactiviteiten, zowel in Nederland als in Europa, om het echte verhaal van de sector te vertellen. Ook werken we samen met gemeenten zoals Westland, Aalsmeer en Katwijk om ervoor te zorgen dat de randvoorwaarden en infrastructuur optimaal zijn om ons werk te kunnen verrichten.”

Terugkijkend op 2023, wat beschouwt u als de meest opmerkelijke mijlpalen of prestaties van Royal FloraHolland in het afgelopen jaar?

Steven: “2023 was een turbulent jaar voor ons. De meest opmerkelijke mijlpaal was de ingrijpende verandering die we hebben doorgevoerd in onze coöperatieve structuur. We hebben onze statuten herzien en zijn getransformeerd van een veilingbedrijf naar een platformcoöperatie. Deze overgang heeft een flinke impact op onze organisatie en heeft zich vertaald in vier pakketten voor onze leden. Een fundamentele verschuiving is dat onze leden niet langer simpelweg ‘lid’ zijn, maar nu kunnen kiezen uit verschillende dienstenpakketten. Elk pakket komt met specifieke dienstverlening. En er zijn nu ook nieuwe verplichtingen, zoals het beschikbaar stellen van data op ons platform.”

“Deze verandering is niet overhaast doorgevoerd; het proces begon in december 2022, toen de coöperatieve strategie werd vastgesteld. In de loop van 2023 hebben we intensief samengewerkt met onze leden om deze nieuwe structuur vorm te geven. Deze transformatie is in nauwe samenwerking met de ledenraad tot stand gekomen. Het is een bijzondere prestatie die ons trots maakt en aangeeft dat we niet alleen de toekomst met vertrouwen tegemoet gaan, maar ook dat we ons blijven aanpassen aan de behoeften van onze leden en de sector als geheel.”

Hoe heeft de groei van het Floriday-platform in 2023 bijgedragen aan het bereiken van de doelstellingen van Royal FloraHolland? Zijn er specifieke cijfers of successen die u met ons kunt delen?

Steven: “Absoluut, de groei van het Floriday-platform in 2023 heeft aanzienlijk bijgedragen aan het bereiken van de doelstellingen van Royal FloraHolland. Floriday richt zich op de directe stroom tussen kwekers en kopers. We hebben afgelopen jaar ruim 2 miljard omzet afgehandeld via het platform. Dat is een verdubbeling ten opzichte van 2022. 90% van de transacties werden in 2023 door de kweker gefactureerd via dit platform. Dit toont niet alleen de omvang van het platform, maar ook de mate van digitalisering die we hebben bereikt. In totaal hebben we nu meer dan 3 miljard aan directe omzet, waarvan ruim 2 miljard via Floriday verloopt. Deze cijfers illustreren duidelijk de snelle acceptatie en het succes van het digitale platform in de sector.”

“Belangrijk is ook de nieuwe standaard die we hebben neergezet in de sector. Floriday fungeert niet alleen als een handelsplatform, maar biedt ook ruimte voor duurzaamheidsinformatie. Dit heeft geleid tot aanzienlijke efficiëntiewinsten in het inkoopproces voor zowel kwekers als kopers. Bovendien hebben kopers toegang tot een veel groter aanbod op het platform, waardoor ze hun producten effectiever kunnen inkopen.”

“Wat Floriday uniek maakt, is dat het platform samen met de sector wordt ontwikkeld. We organiseren speciale ontwikkelweken waar gebruikers hun wensen kunnen indienen. Als de wens haalbaar is, wordt deze ter plekke geprogrammeerd en geïmplementeerd. Deze flexibiliteit en betrokkenheid van de gebruikers maken Floriday niet alleen een krachtig handelsplatform maar ook een gemeenschappelijke inspanning om de sector te verbeteren. Het wordt zelfs als een vereiste beschouwd voor bepaalde functies in onze sector, wat aangeeft hoe integraal Floriday is geworden.”

In hoeverre heeft de focus op duurzaamheid binnen de sierteeltsector in 2023 geleid tot concrete resultaten en veranderingen? En hoe zal dit zich voortzetten in 2024?

Steven: “In 2023 hebben we aanzienlijke vooruitgang geboekt op het gebied van duurzaamheid binnen de sierteeltsector. Het is opvallend dat er veel meer wordt gedaan dan vaak wordt erkend. Kwekers in heel Europa, met name in Nederland, investeren aanzienlijk in diverse duurzaamheidsoplossingen. Denk aan het toepassen van ledverlichting zonnepanelen, alle geothermieprojecten, maar ook het terugdringen en verduurzamen van gewasbeschermingsmiddelen. Een positieve trend is dat exporteurs steeds meer belang hechten aan duurzaamheidsinformatie. Ofwel, telers zullen meer moeten aantonen hoe duurzaam hun product is. Dit wordt niet alleen gedreven door de verantwoordelijkheid van de exporteur zelf, maar ook doordat hun klanten, zoals supermarkten, steeds vaker om deze informatie vragen.”

“Een intrigerende ontwikkeling is de opkomst van een nieuwe generatie kwekers, vaak de zonen of dochters van bestaande kwekers. Deze nieuwe generatie is expliciet bezig met het moderniseren en verduurzamen van hun bedrijven. Een frisse wind binnen de sector draagt bij aan het streven naar een duurzame toekomst. Er is een duidelijke ambitie om over 10, 15, of 20 jaar nog steeds prachtige bloemen en planten te kunnen produceren en verkopen.”

Wat zijn uw persoonlijke reflecties op 2023 als CEO van Royal FloraHolland? Zijn er specifieke momenten die u bijblijven, en welke lessen neemt u mee naar het nieuwe jaar?

Steven: “Wat mij bijblijft van 2023 zijn de lessen die ik heb geleerd over het belang van winstgevendheid en het vertrouwen van onze leden. Hoewel ik als CEO al eerder hectische momenten heb meegemaakt, zoals de impact van COVID en weerstand tegen ons digitale platform, was dit jaar anders. Een belangrijke les was dat onze leden het niet waarderen als we verlies lijden. Dit heeft te maken met het feit dat FloraHolland voor hen een cruciaal verlengstuk van hun bedrijf is. Ze zijn sterk afhankelijk van onze dienstverlening en zien ons als een essentieel onderdeel van hun bedrijfsvoering. Het verlies dat we leden, hoe strategisch het ook gepland was, leidde tot ongenoegen en discussies. Dit heeft me doen inzien dat we hun vertrouwen moeten behouden en laten zien dat FloraHolland een stabiele en betrouwbare partner is.”

“De wereld is momenteel zeer instabiel, met crises zoals de situatie in Oekraïne en de onvoorspelbare effecten op Europa. Als CEO van een organisatie die duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan, vind ik het jammer dat deze instabiliteit het streven naar een leefbare planeet voor toekomstige generaties bemoeilijkt. De onvoorspelbaarheid van wereldgebeurtenissen is een uitdaging voor ons als sector. De impact van COVID en de energiecrisis heeft ook onze kosten verhoogd, net als bij de kwekers. Dit legt extra druk op de sector, waar we moeten nadenken over nieuwe, slimme oplossingen en investeringen in digitale infrastructuur. De inflatie heeft de opbrengsten van bloemen niet op gelijke tred gehouden, wat extra uitdagingen met zich meebrengt.”

“Desondanks ben ik vol vertrouwen in de toekomst. De technologische mogelijkheden en samenwerkingen in de sector zijn sterk. Met een stabiel kabinet en een duidelijke agenda kunnen ondernemers inspelen op de uitdagingen en blijven we streven naar een duurzame en winstgevende toekomst. Samen bouwen we aan een duurzame, sterke, en toekomstbestendige sierteeltsector in Nederland.”

Meer weten over de beste klimaatoplossing voor uw teelt?

Loading…