Artikel aan winkelwagentje toegevoegd.
Artikel is uit het winkelwagentje verwijderd.
Klant heeft iets aan het winkelwagentje toegevoegd.
U moet een klant selecteren voordat u producten kunt toevoegen.
U kunt slechts een beperkt aantal van dit artikel bestellen.
Menu

'Fantastische grafieken, strakke instralingslijnen'

Ga er maar aanstaan, 11 afdelingen met in totaal 26 klimaatscherminstallaties. Topsport, beaamt Bart Bakker van Svensson. De adviseur is maar wat trots dat ‘zijn’ schermoplossing nu operationeel is bij HilverdaFlorist. En de resultaten zijn zonder meer goed. De PARperfect schermoplossing stelt teeltmanager Jeroen Ammerlaan en zijn collega’s in staat om per afdeling de juiste plantcondities te realiseren. “De klimaatschermen openen en sluiten traploos op basis van de gemeten binnenstraling. Dat maakt het makkelijker voor ons en stabieler voor het gewas.”

In de productiekas van HilverdaFlorist is het zelden rustig. Grote aantallen verschillende gewassen die in periodes van soms slechts vijf weken, snel drie teeltfasen moeten doorlopen. “Het is inderdaad heel intensief”, vertelt Ammerlaan. “En dus een enorme uitdaging om elk onderdeel van het proces op en top te controleren. Bij de nieuwbouw is dan ook bewust gekozen voor meerdere afdelingen waarin we het klimaat apart kunnen sturen. Zaken als lichtniveau en diffusiteit zijn daarbij belangrijke elementen voor ons.”

Maatwerk dus. Ook qua inrichting. In samenspraak met Svensson werd per afdeling een passende schermoplossing samengesteld. HilverdaFlorist koos zeven keer voor de combinatie Harmony 2047 FR en Obscura 10070 FR WB+BW en vier keer voor de combinatie Harmony 2047 FR, Obscura 10070 FR WB+BW en Luxous 1147 FR. Ammerlaan: “Op die manier kunnen we optimaal aan de wisselende plantbehoeften voldoen. Een goede beworteling vraagt bijvoorbeeld om drie schermen. De teelt heeft dan nog weinig licht nodig en een zeer hoge luchtvochtigheid. Het diffuse klimaatscherm ligt hier dan ook standaard dicht. Daardoor kunnen we in deze afdelingen, met behulp van een nevelinstallatie, de lucht tot wel 98 procent vochtig houden. De overige twee schermen gebruiken we om de gewenste straling op plantniveau te realiseren. Tijdens de opkweek zijn twee schermen voldoende en het afharden gebeurt in de nieuwe cabriokas. Daar gaat het hele dek open en kunnen we extreem koel en luchtig telen.”

 

Traploos sturen

De installatie van de schermen verliep via Alsemgeest Scherminstallaties. De installateur nam ook de gevelschermen voor zijn rekening. Al met al een complexe opgave, vertelt directeur Marco Geeratz. “Als je bedenkt dat de kleinste afdeling zo’n 12 bij 90 meter groot is, dan snap je dat ik erg blij ben met de kunde van mijn monteurs.” Ook de gekozen PARperfect-schermoplossing was een extra aandachtspunt voor hem. Niet zozeer qua techniek, maar wel het materiaalgebruik. PARperfect maakt het mogelijk om het schermniveau per afdeling traploos te sturen, van 20 tot 100 procent. De positie van de schermen wordt continu aangepast op basis van de intensiteit van de zonnestraling. “Dat betekent dat de schermen iets meer in beweging zijn. En omdat ze dus vaker open en dicht zullen lopen, werken wij met kwaliteitsproducten van Van der Valk Horti Systems.” Gelukkig voor de installateur waren die materialen tijdens het project nog genoeg voorhanden en kon Geeratz zijn afspraken nakomen. “Wat dat betreft zijn zowel Svensson, HilverdaFlorist als wij sinds jaar en dag goed op elkaar ingespeeld.”

 En dus kon het bedrijf vanaf maart profiteren van de geavanceerde schermoplossingen. Dankzij PARperfect wordt het lichtniveau op gewasniveau constant gehouden, ongeacht de buitenomstandigheden. En dat is precies wat de teler wil, want pieken en/of dalen kunnen stress en dus groeiremming veroorzaken. Bakker licht toe: “Bij ontkiemen heeft het gewas maar 100 µmol nodig, daarna loopt de behoefte op naar 250 en uiteindelijk 400 µmol. Hoe nauwkeuriger je dat kunt toedienen, hoe beter de prestaties.” Grafieken in de klimaatcomputer tonen aan dat de instellingen heel nauwkeurig gehaald worden. De instralingslijn is kaarsrecht. “Met PARperfect kun je tot achter de komma licht doseren”, vervolgt de adviseur. “Precisie-tuinbouw. En dankzij de diffusiteit worden alle schaduwen van

de kasopstanden uitgeëffend. Je bewerkstelligt dus zowel een homogeen lichtbeeld als de exact benodigde dosis licht.” Ammerlaan vult daarbij nog aan dat de nieuwe kassen bedekt zijn met diffuus glas. “De kieren tussen de schermen geven dus ook geen lichtstrepen of schaduwbanden op het gewas.”

 

Maximaal rendement

Inzetten op het hoogst haalbare is helemaal in lijn met de ambities van HilverdaFlorist, zegt Ammeraan “Het past bij onze missie: uitblinken in alles wat we doen. We willen de beste rassen ontwikkelen en de beste planten leveren. De scherminstallaties zijn daarbij een belangrijke en mooie tool.” Los van de kwaliteitsslag vindt de teler PARperfect heel prettig werken. Het is minder bewerkelijk dan een regulier systeem, zegt hij. “Je hoeft enkel de gewenste instraling en regelruimte in te geven en de computer doet de rest.” Het grootste ‘wenpunt’ voor zijn medewerkers was de klimaatcomputer. Bij de nieuwbouw is namelijk gekozen voor een ander systeem, Priva. Ammerlaan had zelf ruime ervaring met deze klimaatcomputer, maar voor HilverdaFlorist was het wel een omschakeling. Nu alles naar behoren functioneert, kijkt de teeltmanager ernaar uit om de mogelijkheden verder aan te scherpen. Zeker met het oog op energiebesparing gaat er gekeken worden naar een nog intensiever schermgebruik. Eventueel in combinatie met meer of minder (LED)belichting. Indien nodig is Bakker zeker bereid hem te helpen. Want het project bij HilverdaFlorist is één van de mooiere waarbij hij betrokken is. Al tijdens de ontwerpfase van het nieuwe kassencomplex zat hij aan tafel.

Dat Svensson zo vroeg bij het bouwtraject werd betrokken, bleek een slimme zet. Want mede op hun advies werd uiteindelijk zelfs de bouwtekening aangepast. “Dat had alles te maken met ons Harmony-scherm. Deze schermoplossing bleek ideaal voor de gewenste diffusiteit en dus een gelijkmatige opkweek van jonge planten. Echter, omdat de teelt op tafels zou plaatsvinden lieten we onze fabriek in Zweden eerst de optimale afstand tussen het gewas en schermdoek berekenen. Uit die simulaties bleek dat een 0,5 meter hogere kas de zonnestralen nog optimaler zou verstrooien. Die winst was dusdanig groot dat de aanbeveling werd overgenomen.” Gezamenlijk naar maximaal rendement en resultaat.

Nieuwbouw HilverdaFlorist

HilverdaFlorist focust zich op de veredeling, vermeerdering, verkoop en ontwikkeling van een uitgebreid assortiment aan snijbloemen, pot- en tuinplanten zoals gerbera, alstroemeria, dianthus, imonium, echinacea, salvia, helleborus, gypsophilae en scabiosa. Dit voorjaar nam het bedrijf een nieuw kassencomplex aan de Achterweg (De Kwakel) in gebruik, bestaande uit 2,2 hectare kassen met een poothoogte van 6,3 meter en 0,7 hectare bedrijfshallen. Hier zal voortaan de jonge plantenproductie plaatsvinden. Er is gekozen voor het Venlotype kas. Voor het beter afharden van jonge planten is ook een cabriokas gebouwd. De kassen zijn volledig ingericht volgens Het Nieuwe Telen-concept, hebben een bedekking van hoog diffuus glas en als scherminstallatie is gekozen voor de PARperfect schermoplossing. De locatie aan de Mijnsherenweg wordt nu enkel gebruikt voor veredeling en selectie

Artikel gepubliceerd in Kas Magazine 03 - 2022

Meer weten over de beste klimaatoplossing voor uw teelt?

Loading…