Artikel aan winkelwagentje toegevoegd.
Artikel is uit het winkelwagentje verwijderd.
Klant heeft iets aan het winkelwagentje toegevoegd.
U moet een klant selecteren voordat u producten kunt toevoegen.
U kunt slechts een beperkt aantal van dit artikel bestellen.
Menu

De energietransitie, CO2 uitstoot krijgt een prijs

De energietransitie, CO2 uitstoot krijgt een prijs

Energie blijft een belangrijk en boeiend onderwerp in de glastuinbouw. De omstandigheden veranderen continu. De marktprijzen van gas, elektriciteit en CO2-rechten zijn de laatste tijd sterk in beweging.  Daarnaast zorgt inconsistent overheidsbeleid voor onzekerheid. Als ondernemer moet je blijven opletten, bijsturen en keuzes maken voor de korte en voor de lange termijn.

Op de korte termijn is economisch gezien de WKK vaak nog de voordeligste optie, zeker voor belichters. Maar geldt dit ook voor de lange termijn? Duurzame productie door zon en wind zorgt voor een nieuw speelveld. Door een sterke toename van de productie van zonne-energie, zien we in de zomermaanden midden op de dag lage elektriciteitsprijzen, met soms zelfs negatieve prijzen. Gezien de hoeveelheid zonnepanelen die er komende tijd nog bij komt, is het de verwachting dat de prijs van elektriciteit in die periode verder onder druk komt te staan, doordat vraag en aanbod niet in balans zijn. Dit maakt CO2 doseren met een WKK minder interessant.

Een andere ontwikkeling die we zien, is dat het uitstoten van CO2 een steeds hogere prijs gaat krijgen. Vooral bij bedrijven die onder het ETS vallen. Enkele grote glastuinbouwbedrijven vallen onder het ETS (European Trading System). Deze bedrijven betalen nu zo’n € 40 voor een ton CO2-uitstoot, dat is omgerekend 7,2 cent per m³ gas. Bij een warmtevraag van 35 m³ per m² per jaar leidt dit door inzet van WKK tot een gasverbruik van 70 m³ per m². Waardoor de emissiekosten € 5 per m² bedragen en dat is fors. De meeste tuinbouwbedrijven vallen niet onder het ETS, maar onder het sectorsysteem. Hiervoor is onlangs door RVO de eerste aanslag voor CO2-emssie verstuurd. Die aanslag betrof 2017 en de kosten waren 0,2 cent per m³ aardgas. De hoogte van deze CO2-heffing is afhankelijk de overschrijding van het CO2-plafond en de prijs van de emissierechten. Bij eenzelfde overschrijding van het CO2-plafond als in 2017 en de huidige prijs van de emissierechten bedraagt de CO2-heffing in het sector systeem 1,1 cent per m³ gas.

Naast de CO2-heffing zullen naar verwachting ook andere heffingen stijgen, zoals energiebelasting en ODE. De verlaagde tarieven op energiebelasting staan ter discussie en verdere stijging van de ODE-tarieven is onvermijdelijk, omdat steeds meer SDE-subsidie verstrekt wordt om duurzame projecten te stimuleren.  Dit betekent dat de glasbouw in de komende jaren serieuze stappen moet maken om de emissie te beperken. Hiervoor zijn verschillende routes mogelijk, die niet voor elk bedrijf hetzelfde zijn.

Belangrijke kansen zijn verdere energiebesparing door onder andere Het Nieuwe Telen en de toepassing van LED verlichting. Daarnaast bieden (aard)warmteprojecten kansen om de uitstoot te beperken. Belangrijke randvoorwaarden zijn een goede CO2-voorziening en voldoende capaciteit op het elektriciteitsnet. De energietransitie gaat niet vanzelf en vraagt de nodige voorbereiding. Het is daarom belangrijk om op tijd te beginnen. Vandaag is economisch gezien wellicht de fossiele optie het meest interessant, maar het is niet aannemelijk dat dit zo blijft.  

Over Erik Bax

Erik Bax is Hoofd Afdeling Energie & Adviseur Energie en CO2-emissie bij AAB NL. Erik adviseert bedrijven op het gebied van termijnposities, energieanalyses, begrotingen en CO2-emissie-zaken. De stimulering van energiebesparing en verduurzaming van de energievoorziening met de bijbehorende haalbaarheidsstudies zijn zaken waarover hij brede kennis heeft.

 

Erik Bax

Erik Bax

Meer weten over de beste klimaatoplossing voor uw teelt?

Loading…