Artikel aan winkelwagentje toegevoegd.
Artikel is uit het winkelwagentje verwijderd.
Klant heeft iets aan het winkelwagentje toegevoegd.
U moet een klant selecteren voordat u producten kunt toevoegen.
U kunt slechts een beperkt aantal van dit artikel bestellen.
Menu

Het belang van een gezond werkklimaat

 

Het belang van een gezond werkklimaat

Het beste klimaat creëren, dat is wat we bij Svensson doen, met onze klimaatschermen. Zodat het gewas in de kas optimaal groeit en bloeit. Maar voor een maximale productie en goede bedrijfsvoering is meer dan een goed groeiklimaat nodig. Namelijk een gezond werkklimaat. Wat is een gezond klimaat? Wat is het nut ervan? En hoe creëer je het? Albert van der Burg van Stigas vertelt.

Stigas is opgericht door LTO Nederland, Cumela, Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, FNV en CNV Vakmensen. Met het doel om de glastuinbouwsector veiliger te maken en de duurzame inzetbaarheid van de mensen die in de sector werken te vergroten. Stigas helpt ondernemers en werknemers om veilig, gezond en vitaal te werken. Productief en met plezier aan het werk zijn én blijven, dat is volgens Stigas de grote uitdaging voor de toekomst. Zeker nu we langer doorwerken. Albert van der Burg is preventieadviseur en arbeidsdeskundige bij Stigas, specifiek voor de sector glastuinbouw. Hij vertelt over de motivatie van werkgevers om te investeren in een gezond werkklimaat, de aanpak van Stigas om het werkklimaat van glastuinbouwbedrijven te optimaliseren en drie belangrijke aandachtsgebieden voor werkgevers om werknemers te binden en boeien.

Motivatie werkgever

Albert vertelt hoe krapte op de arbeidsmarkt werkgevers stimuleert om meer aandacht te besteden aan het werkklimaat. “Dan wordt het belang van binden en boeien van werknemers vanzelf belangrijker voor werkgevers. Je wilt je mensen immers niet kwijt. De krapte die er vóór corona was, zie je inmiddels weer terugkomen. En daarmee groeit ook de motivatie van werkgevers om naar de duurzame inzetbaarheid en vitaliteit van hun mensen en bedrijf te kijken.” Albert ervaart dat werkgevers in de glastuinbouwsector het moeilijk vinden om daar concreet invulling aan te geven en komen zo met hun vraag bij Stigas.

Risico-inventarisatie en vitaliteitsscan

Voor veel werkgevers is de risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE) de eerste stap naar een gezonder werkklimaat. “Ieder bedrijf met personeel moet een RIE hebben, dat is wettelijk verplicht. Dat is hoe veel bedrijven bij ons binnenkomen. Bij bedrijven met meer dan 25 medewerkers gaan we persoonlijk langs, ook dat is verplicht. Om de risico’s te toetsen. Bij kleinere bedrijven is dat niet verplicht, maar we raden het wel aan, omdat je ‘bedrijfsblind’ kunt raken voor risico’s en deze dan niet meer reëel inschat.” Een eerste stap naar bewustwording voor veel werkgevers. “De RIE is meer dan een wettelijke verplichting, vertellen we werkgevers. Het is een hulpmiddel om gestructureerd naar je bedrijfsrisico’s te kijken. Hoe vitaal ben je als bedrijf richting de toekomst?”

Met een eigen vitaliteitsscan brengt Stigas die vitaliteit in kaart en maakt het meetbaar. Een bewezen wetenschappelijk instrument, oorspronkelijk ontwikkeld in Finland. “Een uitgebreide vragenlijst waarmee we de gezondheid van de medewerkers toetsen, hun drijfveren, maar ook de arbeidsomstandigheden bijvoorbeeld.” Het resultaat van de vitaliteitsscan is heel concreet, verdeeld in drie categorieën: groen, oranje en rood. “Scoor je in het oranje of rood, dan kun je er voor 90% vanuit gaan dat je binnen twee jaar uitval krijgt in je bedrijf als je geen actie onderneemt. Groen is een bevestiging dat je werkvermogen op dat moment goed is.” De scan laat ook de invloed van de vitaliteit op de productiviteit zien. Een speciale kosten- en batentool is ontwikkeld die uitrekent hoeveel je investering in een beter werkklimaat daadwerkelijk oplevert in productiviteit.

Binden en boeien: 3 aandachtsgebieden

Het binden en boeien van werknemers draagt op veel manieren bij aan een gezonder werkklimaat en gezondere bedrijfsvoering. Maar, hoe doe je dat precies? De bedrijfsaanpak naar duurzame inzetbaarheid van Stigas is op dit moment kosteloos en geeft inzichten en antwoorden, op maat voor jouw specifieke situatie. Maar als ervaren arbeidsdeskundige in de glastuinbouwsector, weet Albert uit ervaring dat de volgende drie aandachtsgebieden helpen om medewerkers te binden en boeien.

  1. Leiderschapsstijl

“In veel vragenlijsten komt terug dat medewerkers zich niet altijd gehoord of begrepen voelen. Het werk in de glastuinbouw is natuurlijk veel gericht op productie. Er wordt veel gestuurd op output, dat is logisch. Veel leidinggevenden krijgen van de werkgever alleen deze opdracht, dat is gewoon hoe het gaat. Aandacht voor veilig werken en werkplezier schiet er dan bij in. Het is goed om daar als werkgever in de glastuinbouw duidelijk over te zijn naar je leidinggevenden, dat ze ook moeten letten of het werk veilig en gezond wordt uitgevoerd.”

  1. Arbeidsomstandigheden

“Dat kan in sommige gevallen beter. Dat zien we overigens niet alleen in de glastuinbouw, maar ook in andere sectoren. Veilige en gezonde arbeidsomstandigheden zijn niet alleen een verplichting vanuit de Arbowet, het stimuleert ook het werkplezier van de werknemer. Boeien en binden dus weer.”

  1. Werkdruk

“Het is hard werken in de glastuinbouw. Dat is altijd zo geweest en is nog steeds zo. Het zit ‘m misschien ook in de bedrijfscultuur van veel glastuinbouwbedrijven. En het heeft ook weer met het type werk te maken: veel productie en repeterend werk. Werkdruk kan leiden tot werkstress; een situatie waarin de werkdruk niet in balans is met wat iemand aan kan. Een persoonlijke kwestie dus. Waar de één zijn hand niet voor omdraait, kan de ander stress bezorgen en dat kan leiden tot ongevallen. Kijk daarom als werkgever niet alleen naar het team, maar besteed aandacht aan ieder individu.”

Meer weten over de beste klimaatoplossing voor uw teelt?

Loading…