Artikel aan winkelwagentje toegevoegd.
Artikel is uit het winkelwagentje verwijderd.
Klant heeft iets aan het winkelwagentje toegevoegd.
U moet een klant selecteren voordat u producten kunt toevoegen.
U kunt slechts een beperkt aantal van dit artikel bestellen.
Menu

Het collectieve belang van een duurzaam Westland

“Soms (…) moet je weten hoe je voor een hoger doel even geen concurrent meer bent, maar krachten bundelt en met elkaar eigenaarschap neemt (…).”

Deze woorden uit een gedicht van Johan Fretz slaan de spijker op zijn kop.

Aardwarmte en het verduurzamen van teelt zijn niet nieuw voor de glastuinbouw. Versnellen en opschalen zijn dat wel. Dat is de kans die nu voor ons ligt, die we kunnen realiseren door lokale warmtebronnen te koppelen. Zo ontstaat een regionaal warmtenet (Warmtesysteem Westland) dat ervoor zorgt dat de Westlandse glastuinbouw al vanaf 2025 ruim 182 miljoen kuub aardgas per jaar kan besparen. Ter vergelijking: dit is het jaarlijkse gasverbruik van een Nederlandse stad, zoals Leiden.

Het Warmtesysteem Westland is de stip op de horizon. Het punt waar we heen willen. Hoe komen we daar? Wat is wenselijk en wat is haalbaar? Ten eerste moet de distributie van warmte tussen de warmteclusters professioneel georganiseerd worden. Het warmtenet moet gericht zijn op door ontwikkelen van het systeem. Het warmtesysteem moet borgen dat nieuwe warmtebronnen kunnen aansluiten en iedereen kan afnemen. Ten tweede is invloed van glastuinbouwondernemers in de bronnen en het warmtenetbedrijf gewenst. Ten derde is met name de lokale overheid belangrijk. Zonder bestuurlijk draagvlak lukt het niet. En de overheid heeft per definitie een rol bij de aanleg van infrastructurele voorzieningen.

Glastuinbouwondernemers, de gemeente en nutsbedrijven hebben elkaar nodig. Kijk elkaar in de ogen geef elkaar de ruimte. Misschien voelt samenwerken niet direct vanzelfsprekend. Dat hoeft ook niet meteen. Als er maar wederzijds vertrouwen is en deze langzaam overgaat in echt integer samenwerken. Een samenwerking met begrip voor ieders rol en belang. Je kunt het vergelijken met een huwelijk. Een relatie waarbij de partners samen de puzzel van een hechte, langdurige samenwerking leggen en geleidelijk hun individuele belangen laten opgaan in een collectief belang. Dan krijgen de woorden van Johan Fretz betekenis:

“Het is die moed, van glastuinbouwondernemers en anderen hier, een voorhoede (…) die nu al vastberaden reuzensprongen maakt en al in 2025 miljoenen kubieke meter aan oude energiebronnen, tot voltooid verleden tijd verklaart.

Marco van Soerland, directeur Energie Transitie Partners (ETP)

Marco van Soerland, directeur Energie Transitie Partners (ETP)

Meer weten over de beste klimaatoplossing voor uw teelt?

Loading…