Artikel aan winkelwagentje toegevoegd.
Artikel is uit het winkelwagentje verwijderd.
Klant heeft iets aan het winkelwagentje toegevoegd.
U moet een klant selecteren voordat u producten kunt toevoegen.
U kunt slechts een beperkt aantal van dit artikel bestellen.
Menu

Climate House biedt kennis en tools

Svensson heeft een nieuwe dienst gelanceerd onder de naam ‘Climate House’. klimaatexperts Ton Habraken en Joost Haenen bundelen hun kennis over teeltstrategie,
schermstrategie, klimaatinstellingen en klimaattools onder deze naam, voor telers, bedrijfsleiders
en teeltmanagers wereldwijd

Telen is een topsport met smalle marges. Een verkeerde klimaatinstelling of onjuiste aannames kunnen het verschil betekenen tussen winst of verlies. Nu kassen steeds meer data genereren is dat nog geen garantie voor een optimaal teeltresultaat. Data moeten worden vertaald naar informatie, en informatie naar kennis over de interacties tussen plant, kasklimaat en techniek.
Dat leidt in het ideale geval tot nieuwe inzichten, zoals Het Nieuwe Telen. “Een klimaatcomputer kan veel werk uit handen nemen, en met slimme instellingen al 80 tot 90% automatisch voor je regelen. Maar de echte teler weet dat te verfijnen naar een optimum, wat het verschil kan maken tussen 90 of 100 kilo tomaten per vierkante meter.”

Toenemende behoefte aan klimaatkennis

Elke teler, elke kas en elk ras is anders. Ook het klimaat buiten de kas is altijd anders, zelfs tussen verschillende regio’s. Kasklimaatexperts Ton Habraken en Joost Haenen houden alle ontwikkelingen in kasklimaatsturing nauwgezet bij. Klimaatschermen hebben daarin een steeds grotere rol gekregen. Twee schermen zijn in veel teelten gemeengoed geworden. Nieuwe materialen hebben geleid tot nieuwe toepassingen, zoals het vorig jaar gelanceerde PARperfect. Maar daarmee ben je er nog niet, zegt Joost Haenen. “We komen veel bij kwekers, maar we zien dat niet altijd bekend is hoe precies met een scherm om te gaan.
De gesprekken gaan steeds vaker dieper in op klimaat- en scherminstellingen. Daaraan merkten we dat er behoefte is aan meer kennis. Daarom zijn we gestart met Climate House.” Telers en teeltvoorlichters hebben al veel zaken aan hun hoofd, vervolgt Ton Habraken. “Een van de vele onderdelen van kasklimaatsturing is schermen. Wij willen hen helpen de schermen optimaal in te zetten. Bovendien heeft een teeltvoorlichter vaak onvoldoende tijd om de klimaatdata van een teler uitgebreid te analyseren.
“Dat is voor ons de basis”. We willen de kennis over teelt en klimaat naar een hoger plan werken, met Plant Empowerment (HNT 2.0) als basis. Samen met de teler en teeltadviseur.” Met klimaattools als een warmtebeeld camera kunnen we op plantniveau zien wat er gebeurt als je bepaalde klimaatacties onderneemt, zegt Haenen. “Daarmee kunnen we voor telers – ook in bedrijfsvergelijkingsverband – extra data genereren, waardoor ze nog meer inzicht kunnen krijgen in de effecten van bepaalde klimaatinstellingen.”

‘Fake advies’ bestrijden

“In de praktijk komen we nog weleens ‘fake advies’ en rare gebruiken tegen, zoals het aanhouden van een kier bij een zomerscherm” zegt Habraken. “Dan roept er iemand: ‘Je moet een scherm altijd op een kier hebben liggen!’, zonder specifieke kennis van het aanwezige scherm. Maar zo’n zomerscherm is al zo open van structuur, dat dit helemaal niet hoeft. Dat wordt dan in een telersgroep soms voor waarheid aangenomen. Wij kunnen met onze data bewijzen dat een advies of gebruik soms niet klopt.” “Als telers een nieuw klimaatscherm in gebruik nemen, en ons inschakelen voor advies, dan worden er geen grote fouten gemaakt”, vervolgt Haenen. “Het is prettig voor een teler dat hij gebruik kan maken van onze ervaring en kennis, zodat hij het scherm vanaf dag 1 optimaal kan inzetten. Wij zorgen voor een vlekkeloze start.”

Nog efficiënter kasklimaat

Climate House biedt betaalde diensten, met verschillende mogelijkheden. Klimaat- en klimaatschermmanagement op basis van computerdata vormen de basis. Warmtebeeld camerascans zijn handig om effecten van specifieke klimaatmaatregelen op plantniveau te meten. Met energie-advies kan worden gekeken hoe het kasklimaat nog efficiënter kan. “Het maakt daarbij niet uit welke klimaatcomputer of -schermen je in de kas hebt liggen. Of dat er lowtech, midtech of hightech wordt geteeld. Zo begeleiden we een Marokkaanse teler van lowtech naar midtech telen. Daarbij werken we zoveel mogelijk op afstand, zeker nu in coronatijd, maar zullen ook een of twee keer per jaar fysiek langskomen. Of u nu in Nederland, België, Rusland, Canada of waar dan ook een kas heeft”, belooft Habraken. “Er valt nog veel klimaatwinst te halen, ook in Nederland en België.”

Neem contact op met klimaatexperts Ton Habraken of Joost Haenen via:

www.climatehouse.com

 

Meer weten over de beste klimaatoplossing voor uw teelt?

Loading…