Artikel aan winkelwagentje toegevoegd.
Artikel is uit het winkelwagentje verwijderd.
Klant heeft iets aan het winkelwagentje toegevoegd.
U moet een klant selecteren voordat u producten kunt toevoegen.
U kunt slechts een beperkt aantal van dit artikel bestellen.
Menu

Dutch Greenhouse Delta's missie

Dutch Greenhouse Delta is in 2017 ontstaan op initiatief van Sjaak van der Tak, toen nog burgemeester van de gemeente Westland. Zijn idee: de tuinbouwsector als merk in de markt zetten. Is dat gelukt? We vragen het aan Eric Egberts, algemeen directeur van de gelijknamige stichting. “Wij gaan voor ‘thought leadership’.”

In 2017 kwamen Priva, Bom Group, Kubo en Certhon samen met Sjaak van der Tak tot de conclusie dat de tuinbouw heel hard aan het internationaliseren is. Die internationaliseringsslag komt voort uit de behoefte van een aantal landen om zelfvoorzienend te worden. “Ze constateerden dat de vraag die op hen afkomt heel groot en complex is en ook enigszins diffuus. Je weet ook niet altijd: wie is nu wie in zo’n land”, vertelt Egberts.

Kennis en expertise

“Als wij een groter deel van de taart willen hebben, moeten we gaan samenwerken”, vervolgt Egberts. “Samenwerken om sneller en grotere hoeveelheden kassen en technologie te kunnen leveren. Anders worden we uitgespeeld door andere spelers zoals Israël, Korea of Turkije. Maar ook in een project, omdat partijen gaan zoeken tussen bedrijven. Daarom is Dutch Greenhouse Delta opgericht. Het doel: één front vormen richting grote overheden en grote investeerders. Met dit merk willen we uitstralen: wil jij hoogwaardige tuinbouw, wil je voedsel produceren op een verse en veilige manier en je leefomgeving vergroenen, dan moet je naar Nederland komen om hier kennis en expertise op te halen.” Inmiddels telt het consortium 20 leden, waaronder schermleverancier Svensson.

Hightech agriculture park

Nu 2,5 jaar later zijn de eerste wapenfeiten bekend: In China is vorig jaar een joint venture gestart met de Sino-Dutch Industrial Park Investment Company, voor de realisatie van een hightech agriculture park in Jiashan. Het park wordt de landingsplaats voor Nederlandse topexpertise uit de hele tuinbouwketen en is zo’n 400 hectare groot. In de kassen zal het bedrijfsleven de meest geavanceerde tuinbouwtechniek demonstreren, zodat hier in de komende jaren verse groenten, bloemen en planten kunnen worden geproduceerd. De oogst kan direct in het nabije Shanghai worden afgezet, bijvoorbeeld via e-commerce gigant Alibaba. Maar ook in Kazachstan zijn inmiddels consortiumleden ondergebracht.

Verder is DGD actief in India en in de Golfregio met een aantal grote investeerders, meldt Egberts.

“Wil jij hoogwaardige tuinbouw, dan moet je naar Nederland komen.”

 

Relaties opbouwen

Veel overheden en investeerders vinden het lastig om met het bedrijfsleven te praten over grote uitdagingen als food, water en energie. Omdat zij een commercieel doel hebben, vervolgt Egberts. “Vaak zijn die overheden daar niet voor in. Wij kunnen als niet-commerciële -body - we zijn een stichting- heel mooi tegen die grote partijen aanleunen.

Die willen eigenlijk eerst beter weten hoe zij een plan moeten vertalen naar de realiteit.

In die fase helpen wij. Daarbij proberen wij zo hoog mogelijk in de boom te komen.” Met welke overheden praten jullie het meest? Steden, regio’s of landelijke overheden? “Eigenlijk het hele ritsje. In Kazachstan hebben wij gesprekken gevoerd met de minister-president zelf. In China met het ministerie van Landbouw en de directeur-generaals, maar ook met de provinciale leiders en leiders van de Volkspartij. Wij hebben het hele spectrum nodig om te valideren: met wie doen we nu zaken? Maar de andere partij heeft ook hun lokale politiek nodig. Want er moet vaak nog een vergunning komen, of bepaalde financiële regelingen… daarvoor gebruiken ze ook ons. Het is dus heel belangrijk dat je zowel met de Nederlandse als de buitenlandse overheid hele goede relaties opbouwt. De projecten vereisen een lange adem, wat ook een van de redenen was om DGD op te richten.”

 

Leiderschap gevraagd

Kennis uit Nederland op het gebied van food, water en energie is internationaal hard nodig om het hoofd te kunnen bieden aan de grote uitdagingen van nu, denkt Egberts.

“De tijd van praten is voorbij. Mensen migreren als gevolg van klimaat, armoede, voedseltekorten etc. Dit vraagt om leiderschap. Kennis is een tool om deze problemen op te lossen, maar zonder ‘thought leadership’ gebeurt er niets.” Hij bedoelt daarmee dat sommige landen of gebieden erkennen dat er problemen zijn, maar verzuimen om vervolgens in actie te komen.

 

“Het ontbreekt vaak aan voldoende leiderschap om het probleem verder te ontrafelen en te kijken: wat heb ik nou nodig om het probleem op te lossen? Elke stad in de wereld worstelt hier mee. Denk hierbij niet alleen aan klimaat en milieu, maar ook aan gezondheid. De wereldwijde problematiek van obesitas en diabetes is gigantisch.”

Klimaat en gezonde voeding

Kan de tuinbouw dat probleem van overgewicht en ongezond eetgedrag eigenlijk wel oplossen? Egberts: “Wij moeten het helpen oplossen en wij kunnen het helpen oplossen, als je voldoende gezonde producten neer gaat zetten in de lokale markt. Natuurlijk heb je daarvoor de leiders van een land nodig, die campagnes opzetten. Dat kunnen wij niet als sector alleen. Ook zul je mensen moeten opleiden op het gebied van leefstijlkunde. Dat kunnen wij als tuinbouw natuurlijk niet. Maar wel als wij de ruimte zouden krijgen die specialisten mee te nemen om te laten zien en vertellen hoe wij het hier doen.” Met stemverheffing: “Ik denk dat we als BV Nederland kunnen helpen om de bewustwording te vergroten, dat klimaat en gezonde voeding hele belangrijke aspecten zijn om ervoor te zorgen dat mensen daar blijven waar ze horen te zijn, in hun eigen land, bij hun eigen familie. En niet vanwege klimaatverandering, economische gronden of voedseltekorten over de wereld heen moeten gaan zwerven. Maar dat gaat wel gebeuren.”

 

Duurzaamheidskampioen

“Wij kunnen een bijdrage leveren aan het lokaal produceren van vers, gezond en duurzaam voedsel. In de tuinbouwsector zijn wij kampioen in duurzaamheid”, vervolgt

Egberts. “Maar we moeten niet op Nederlandse wijze voedsel gaan produceren als het lokaal veel duurzamer kan. India is een mooi voorbeeld: daar heb je hele grote gebieden waar je met een kas helemaal niet uit de voeten kunt. Je hebt ook niet altijd een kas nodig. Je kunt ook volstaan met een scherm van Svensson en een regeninstallatie van Priva bijvoorbeeld. Dat is voor mij óók hightech. Waar het om gaat, is dat we een product neerzetten dat optimaal is voor dat land, dat dáár goed kan functioneren.”

Meer weten over de beste klimaatoplossing voor uw teelt?

Loading…