Artikel aan winkelwagentje toegevoegd.
Artikel is uit het winkelwagentje verwijderd.
Klant heeft iets aan het winkelwagentje toegevoegd.
U moet een klant selecteren voordat u producten kunt toevoegen.
U kunt slechts een beperkt aantal van dit artikel bestellen.
Menu

Powerrrr house in de glastuinbouw

Interview met Jan Opschoor, directeur van DOOR én Prominent.

De wereld van de retail verandert in hoog tempo. Daar horen grote en sterke groenteleveranciers bij met een breed productenpakket. De 29 tomatentelers van Prominent werken daarom samen in telersvereniging Prominent, waarbij hun verkoop en marketing in handen is van Coöperatie DOOR. Deze samenwerking levert een powerhouse in de glastuinbouw op. “Als individuele teler met een beperkte omvang trek je het niet meer.”

De grond op businesspark Honderdland is gekocht. De heipalen gaan de grond in. Eind 2020 vindt de feestelijke opening plaats van het onderkomen van de vijf merken van Coöperatie DOOR: Purple Pride, Green Diamonds, SweetPoint, PapriCo en Prominent. Onderdeel van het nieuwe hoofdkantoor is ook een verpakkingscentrum waar miljoenen kilo’s groenten worden verpakt.

Jan Opschoor, directeur van DOOR én sinds 1 november 2017 ook van Prominent, legt het doel van de organisatie uit: “DOOR is opgericht om de positie van haar leden en merken te versterken. De productgroepen hebben gespecialiseerde verkoopteams, die het hoogst haalbare uit de markt halen. Daarnaast zorgen we voor professionele ondersteuning op het gebied van financiën, ICT, voedselveiligheid en strategie. Met de nieuwbouw komen we nu allemaal in één gebouw, een nieuwe stap in onze ontwikkeling en een moment om onze identiteit aan te scherpen.”

Sterk marketingbedrijf

De nieuwbouw is geen doel, maar onderdeel van een traject om een sterk marketing- en verkoopbedrijf te zijn met optimaal gebruik van synergievoordelen. De gezamenlijke omzet van de vijf ligt inmiddels rond de half miljard euro. Er werken vele honderden mensen, op kantoor, in de tientallen kascomplexen (totaal 570 ha, waarvan 420 ha Prominent) en in het verpakkingscentrum. Prominent, het grootste merk binnen DOOR, is sterk geworden door buiten de gebaande paden te durven gaan en samen te werken. Dit is al zo vanaf de oprichting in 1995, vertelt Opschoor. “Een aantal telers ging niet alleen een onderscheidend ras telen: de trostomaat. Zij bedongen ook een eigen veilblok. Iets wat revolutionair was voor die tijd. Dit vormde het begin van telersvereniging Prominent. Er werd ook begonnen met eigen teeltlocaties (25 ha) die mede als proeftuin ging fungeren voor de leden, onder andere voor nieuwe teelttechnieken, rassen en voor duurzame energie.”

Breed productenpalet

Om meer inzicht te krijgen in de markt en regie te hebben op de verkoop is in 2013 Coöperatie DOOR opgericht. Het is een coöperatie van vruchtgroentetelers die tomaten, paprika’s, aubergines en komkommers vermarkt. “Deze coöperatie hebben we opgezet voor de verkoop en marketing van ons eigen product en van andere vruchtgroenten. Hoe breder je productenpalet, hoe interessanter je bent voor marktpartijen, is onze overtuiging. Tegelijk willen we specialisme bieden waar dat gevraagd wordt”, aldus Jan Opschoor als hij uitlegt hoe zijn coöperatie relevant wil zijn voor zijn afnemers, onder andere grote retailconcerns. “Ons uiteindelijke doel is de positie van onze leden en merken te versterken. Om gesteld te staan voor de toekomst moet je voldoende omvang en dus impact hebben in de markt. Als individuele glastuinder trek je het niet meer.”

Prominent 2.0

Wat op de achtergrond meespeelt, is dat al enige tijd wordt gewerkt aan het vernieuwen van Prominent. Prominent 2.0 heet het project en is een visiedocument dat moet leiden tot een organisatie van ijzersterkte tomatentelers. “Het gaat in die visie van samenwerken naar samen werken”, legt Jan Opschoor uit. “Sterke ondernemers zijn het fundament van een sterke vereniging. Tevens zijn we een coöperatie op aandelen geworden om het gezamenlijke verpakkings en teeltbedrijf ook daadwerkelijk eigendom te laten zijn van de leden. Om te zorgen dat we toekomstbestendige teeltbedrijven hebben, verkennen wij drie facetten: of een teler groeit zelf door, of hij fuseert met één of meerdere collega’s óf hij brengt zijn bedrijf in bij Prominent. Telers moeten hierin zelf hun keuzes maken.”

“Hoe breder je productenpalet, hoe interessanter je bent voor marktpartijen.”

Meer weten over de beste klimaatoplossing voor uw teelt?

Loading…