Gardinen – en vacker och effektiv ljudabsorbent

Som barn har nog många av oss tagit den lilla hårda, snabba studsbollen och slängt den hårt och sett hur den studsat fram och tillbaka, upp och ner mellan väggar och tak.

Kanske har du också fått till den perfekta träffen i squash, där din motståndare bara kan konstatera att poängen är din. Då är det roligt att studsen inte dör ut mot de hårda materialen. Men när efterklangen av ett studsande ljud hänger kvar som ett störande brus på kontoret, hörsalen eller i klassrummet är det inte lika roligt.

Viktigt med ljudabsorberande material

Precis som bollens rörelse tappar fart om den studsar in i något mjukt, gör ljudet detsamma när det träffar ett absorberande material. Det slutar att reflekteras i rummet. Efterklangen klingar av och försvinner. Man sänker rummets efterklang. Enkelt utryckt är det så dämpning av ljud fungerar. 

När ljudet träffar ett material absorberas en del och en del reflekteras vidare. Därför ska man använda material med god förmåga att absorbera ljud. 

businesswoman_2.jpg

Multifunktionella gardiner

Textil ett förträffligt material att komplettera andra lösningar med. I synnerhet är gardiner utvecklade och vävda för att fungera som ljudabsorbenter. I förhållande till andra typer av ljudabsorbenter är de kostnadseffektiva, fyller en ljusreglerande funktion samt blir en vacker del av inredningen. Dessutom är de enkla att placera och installera. Oljud och oljus försvinner. Skönheten hänger kvar.

Bäst fungerar ljudabsorberande gardiner i höga frekvensområden. I ett kontorslandskap kan det handla om störande samtal, fläktljud eller liknande. Med ljudabsorberande gardiner minskar efterklangen vilket innebär att hjärnan inte behöver bearbeta irriterande ljud utan något informationsvärde. På så vis får vi större kapacitet till att minnas, lösa problem och bearbeta information med värde.

Hur vet jag då om rummet har kort eller lång efterklang?

Använd handklapp istället för gummiboll. Klappa hårt en gång och lyssna sedan på hur ljudet klingar av. Är ljudmiljön bra ska klappen klinga av omedelbart. Den ska inte hänga kvar.

Att hänga ljudabsorberande gardiner

• För bästa effekt ska gardinerna hänga minst 10 cm ut från väggen.
• Ljud i ett rum studsar mellan motstående ytor: vägg – vägg, tak – golv. För att bryta ljudfältet räcker det om en yta har ljudabsorbent.
• Desto mer veck det är på en gardin, desto mer dämpar den.
• Tänk inte bara fönster. En vacker textil kan även dölja en tråkig gipsvägg med dålig ljudabsorberande förmåga.

Ljudabsorptionkoefficient och absorbtionsklasser

För att fastställa hur väl olika material absorberar ljud, mäts efterklangstiden i ett rum, och sedan materialets ljudabsorptionsfaktor, det vill säga hur väl materialet absorberar ljud. Det finns också olika klasser för förmågan att absorbera ljud.

Absorptionsklasser sträcker sig från A till E, där A är bäst. Materialets klass bestäms av dess ljudabsorptionskoefficient vid olika frekvenser. Koefficienten anges i en stigande skala mellan 0,0 till 1,0, med 0,0 vilket innebär att materialet speglar allt ljud och 1,0 betyder att den absorberar allt ljud.

soundabsorber-diagram.jpg

Ljudabsorptionskoefficienter

• Betong eller gipsväggar: 0,03 (3%)
• Glas: 0,05 (5%)
• Gardiner: 0,10-0,15 (10-15%)
• Mjuk golv: 0,15-0,25 (15-25%)
• Akustiska gardiner: 0,35-0,70 (35-70%)
• Ljuddämpare: 0,75-0,85 (75-85%) 

En textils förmåga att absorbera ljud mäts i ett efterklangsrum som uppfyller stränga kvalitetskrav (ISO 354: 2003). Resultaten ger oss olika ljudreflektioner och absorptionsegenskaper.

Vanliga termer

Decibel

Ljudnivåer anges i decibel (dB). Decibel (dB) är ett mått på ljudnivå och decibelskalan är stigande. Det minsta ljud en person med normal hörsel kan uppfatta är 0 dB. Smärttröskeln för det mänskliga örat är ca 130 dB.

  • Nära tystnad - 0 dB
  • Viskning - 15 dB
  • Konversation - 60 dB
  • Gräsklippare - 90 dB
  • Biltuta - 110 dB
  • Rockkonsert eller flygmotor - 120 dB
  • Pistolskott - 140 dB


Hertz

Antalet svängningar per sekund är ljudets frekvens (Hertz).

Hertz (Hz) uttrycker ljudets frekvens, med en Hz är en svängning per sekund. En låg frekvens (några svängningar per sekund) ger en låg basljud. En hög frekvens ger en hög, genomträngande ljud, som ljudet av en visselpipa. Hörbart ljud har frekvenser som ligger inom gränserna för hörbarhet, som för en normal person spänner 20-20,000 Hertz. 

Pascal

Pascal (Pa) är den måttenhet för ljudtryck. Tillsammans med Hertz, utgör de en bra ljudnivå.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev