Information

Handelshögekolan är en del av Örebro Universitet. Universitetet har utbildning och forskning inom psykologi, humaniora, juridik, ekonomi, samhällsvetenskap, naturvetenskap, teknik, vård, medicin, undervisning, musik, idrott, restaurang och hotell.

Byggnaden heter Nova och innefattar bland annat studiearbetsplatser, grupprum och en aula som bär namnet Aula Nova med platser för 500 personer.

Möbeltyg: Rami, Rami Plus

Objekt Nova - Handelshögskolan, Örebro
Läge Sweden
Arkitektur och design Tengbom

Downloads

Handelshögskolan, Örebro University

Du har valt: 0 fil(er)
Uppskattad filstorlek: 0 MB
Antal zip-filer: 0

Ladda ner