Produktinformation

Solstrålars lek på slät is är visuell inspiration till denna design. Ett reflekterande tyg som också är det klimatmässigt mest effektiva tyget i världen. Fem olika täthetsgrader som täcker olika skyddskrav: från helt sluten till trefjärdedels öppen. Det grafiska uttrycket åstadkommer en sval elegans.

Vivid ingår i vårt högreflekterande solskyddssortiment.

 

Bredd 300 cm / 118 inch
Material
Polyester 100%
Aluminium <1%
Vikt 108 g/m² / 3,2 oz/yd²
Färghärdighet
Mot ljus enligt:
- EN ISO 105-B02
 
Färgsida 7
Alu-sida 7
Svårantändlighet

Svårantändlig enligt:
- DIN 4102 (B1)
- BS 5867: Part 2: 1980 (1993) Type B
- EN 13773 class 1
- IMO A.563 (14)

Tjocklek 0,34 mm / 13,4 mil
Tillskärning Med knivskär, laser eller ultrasonic
Skötselanvisning Torr / fuktig duk
Smoke development and toxicity
Enligt:
- EN ISO 5659-2-2007 class HL4
Standardlängd rulle (ca) 50 m / 55 yd
Brottstyrka
Enligt:
- ISO 13934-1
 
Varp 250 N
Väft 350 N
Brottöjning
Enligt:
- ISO 13934-1
 
Varp 18-20%
Väft 18-20%

Skötselanvisning

Vivid 4469

Certifikat

IMO

Färgställningar

Downloads