Produktinformation

Januari är ett av fem mönster i den vackert sammanhållna familjen Årstider där det individuella mönstret har sitt eget särpräglade uttryck. I det textila Januari råder tystnad och kontemplativ ro. Men i nattens stilla snöfall skönjs en mjuk rörelse i spelet mellan snöns vithet och den grå timman. Familjen Årstider går i vattenfärgens drömska toner sprungen ur minnen om naturens mångfacetterade skiftningar. Årstider har sin startpunkt i familjen Mint.

Bredd 150 cm / 59 inch
Rapport (±2%)

94 cm

Material
Trevira CS 100%
Vikt 90 g/m²
Krympning 2%
Färghärdighet
Mot ljus enligt:
- EN ISO 105-B02
5-7 (Skala 1-8)
Mot tvätt enligt:
- EN ISO 105-C06
4-5 (Skala 1-5)
Svårantändlighet
Svårantändlighet enligt:
- BS 5867-2 Type B
- DIN 4102-1 class B1
- IMO FTP Code Part 7 (IMO Res.A.471 (12), IMO A.563 (14))
- EN 13773 klass 1

 

Akustik

Mätning av ljudabsorption i efterklangs rum: EN ISO 354:2003.

Värdering av mätresultat och klassindelning enligt EN ISO 11654: αw= 0,15, Class E

Ljudtestad gardin är Mint, på vilken Årstider är tryckt.

Skötselanvisning

Årstider_Januari_8500

Certifikat

Trevira CS IMO Oeko-Tex Sound tested E

Färgställningar

Downloads