Produktinformation

April är ett av fem mönster i den vackert sammanhållna familjen Årstider där det individuella mönstret har sitt eget särpräglade uttryck. Aprils klara och nyfikna färgspel antyder starten på ett nytt, spirande år med förändringens friska vindar. Kanske är det det groende fröet vi ser. Kanske inte. Familjen Årstider går i vattenfärgens drömska toner sprungen ur minnen om naturens mångfacetterade skiftningar. Årstider har sin startpunkt i familjen Mint.

Bredd 150 cm / 59 inch
Rapport (±2%)

119,5 cm

Material
Trevira CS 100%
Vikt 90 g/m²
Krympning 2%
Färghärdighet
Mot ljus enligt:
- EN ISO 105-B02
5-7 (Skala 1-8)
Mot tvätt enligt:
- EN ISO 105-C06
4-5 (Skala 1-5)
Svårantändlighet
Svårantändlighet enligt:
- BS 5867-2 Type B
- DIN 4102-1 class B1
- IMO FTP Code Part 7 (IMO Res.A.471 (12), IMO A.563 (14))
- EN 13773 klass 1

 

Akustik

Mätning av ljudabsorption i efterklangs rum: EN ISO 354:2003.

Värdering av mätresultat och klassindelning enligt EN ISO 11654: αw= 0,15, Class E

Ljudtestad gardin är Mint, på vilken Årstider är tryckt.

Skötselanvisning

April 6400

Certifikat

Sound tested E Oeko-Tex IMO Trevira CS

Färgställningar

Downloads