Vår uppförandekod

AB Ludvig Svensson arbetar proaktivt för en sund, hållbar affärsverksamhet i vår egen organisation, i våra produktionsanläggningar samt hos våra leverantörer.

Vi följer och håller oss ständigt uppdaterade kring lagar, förordningar och direktiv i syfte att kontinuerligt se över arbetsvillkoren i våra verksamheter.

Uppförandekoden innehåller krav på bl a:

  • Förbud mot diskriminering

  • Förbud mot mental eller fysisk bestraffning eller hot om bestraffning i anställning eller arbete

  • Förbud mot slav- och tvångsarbete

  • Förbud mot barnarbete

  • Rätt till skäliga löner

  • Rätt till reglerade arbetstider

  • Rätt till bra arbetsmiljöer

  • Rätt till fackföreningsfrihet

  • Rätt till trygghet och säkerhet på arbetsplatsen

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev