Vem vi är

Vi är den fjärde generationen i AB Ludvig Svensson - ett svenskt företag som leds av syskonen Anne och Anders Ludvigson. Vår organisation präglas av en stor passion för textilier och gedigen kunskap inom design och funktion.

Företagsnamn: AB Ludvig Svensson   Huvudkontor: Kinna, Sverige
Grundat: 1887 Dotterbolag: Kina, Holland, Sydkorea, USA 
Affärsområden: Textila klimat- och miljölösningar  Ägare: familjen Ludvigson
Varumärke: Svensson Ledning: fjärde generationen Ludvigson 
Anställda: 400 VD: Anders Ludvigson 
Omsättning: ~735 MSEK   Styrelseordförande: Tore Bertilsson
Export: ~85 %  

 


Global med lokal anknytning

Svenssons bas är ett brett sortiment av textilier med rötterna i den skandinaviska formtraditionen och en över 130-årig erfarenhet av textilt hantverk. För att ligga i framkant med kvalitet, design och funktion, drivs fortlöpande process-, teknik- och materialutveckling.

All produktion sker i vår huvudfabrik i Kinna, Sverige och i Qingpu (Shanghai), Kina. Vi kontrollerar och äger hela tillverkningsprocessen – från garn till färdig textil, vilket ger oss stora möjligheter att påverka och utveckla varje liten detalj. Tack vare detta kan vi erbjuda våra kunder en svårslagen flexibilitet och lösningar som kan svara upp mot deras respektive krav. 

 


Våra värderingar

Våra värderingar speglar vem vi är. Vår företagskultur präglas av våra värderingar som styr och guidar oss i hur vi agerar både mot varandra men också hur vi bemöter kunder, leverantörer och andra intressenter.

 

core-value-endurable-400x400.jpg core-value-dependable-400x400.jpg core-value-dynamic-400x400.jpg

Långsiktiga
Vi är ett familjeföretag grundat 1887.
Idogt arbete och satsningar på
utveckling är den hållbara vägen

Pålitliga
Ärlighet är en självklarhet –
vi är nära, lyssnar och tar vårt ansvar.
Dynamiska
Vi söker nya möjligheter
både hemma och borta.

 


Uppförandekod

Svensson arbetar proaktivt för en sund, hållbar affärsverksamhet i vår egen organisation, i våra produktionsanläggningar samt hos våra leverantörer.

Vi följer och håller oss ständigt uppdaterade kring lagar, förordningar och direktiv i syfte att kontinuerligt se över arbetsvillkoren i våra verksamheter.

Vår uppförandekod innebär:

  • Förbud mot diskriminering
  • Förbud mot mental eller fysisk bestraffning eller hot om bestraffning i anställning eller arbete
  • Förbud mot slav- och tvångsarbete
  • Förbud mot barnarbete
  • Rätt till skäliga löner
  • Rätt till reglerade arbetstider
  • Rätt till bra arbetsmiljöer
  • Rätt till fackföreningsfrihet
  • Rätt till trygghet och säkerhet på arbetsplatsen

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev