Vår kvalitetspolicy

Ludvig Svenssons mål är att leverera textila klimat och miljölösningar till våra kunder som motsvarar deras krav och behov. Genom att arbeta nära kunderna, och vara innovativa och flexibla kan vi erbjuda lösningar som överträffar deras förväntningar.

Vi uppnår rätt kvalitet när vi arbetar enligt vårt verksamhetssystems processer vilka vi strävar att ständigt förbättra för att öka vår kundnöjdhet.

Ledningen fastställer årliga kvalitetsmål och ger förutsättningar att uppnå dessa. Vårt ledningssystem beskriver hur vi följer upp utfallet och vidtar korrigerande åtgärder. 

Alla medarbetare skall ha god kunskap om och kunna använda vårt verksamhetssystem. Kvalitet är allas ansvar.

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev