Historisk inventering

På vår fabriksfastighet har det bedrivits vävning, virkning, textilberedning och färgning sedan början av förförra sekelskiftet. För inventering av förorenade områden enligt MIFO-metodik har textilberedning generellt klassats som klass 1 (mycket stor risk). Detta främst för att stora mängder miljöfarliga kemikalier, oljor och vatten har hanterats samt närheten till känsliga vattendrag.

AB Ludvig Svensson har gjort en egen historisk inventering i samråd med Länsstyrelsen. Länsstyrelsen har därefter beslutat att det med befintlig markanvändning (industriområde) inte föreligger saneringsbehov. Enligt MIFO är den samlade bedömningen klass 3, måttlig risk (skala 1-4). Det är en bekräftelse på att vi har och har haft engagerade och förutseende medarbetare som tidigt insåg vikten med ett proaktivt miljöarbete.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev