Publicerad 2017-10-04

Växthus på tak ger närodlat och ökad medvetenhet om hållbar matproduktion

Sedan 2016 odlas tomater och gurkor i ett växthus på taket av den före detta Philips-byggnaden i Haag, Holland. Den 1200 m2 stora anläggningen är den största av sitt slag i Europa och har som syfte att producera hälsosam mat och göra att konsumenter väljer lokalproducerat. För att skapa det optimala klimatet har två klimatvävar installerats – Svenssons Harmony och Luxous.

UrbanFarmers2.jpg

Hållbar, lokalproducerad mat

UrbanFarmers är företaget bakom initiativet med ett växthus mitt i centrala Haag. ”Taket på en byggnad är ofta tom, vilket gör det till en perfekt plats för ett centralt växthus” säger Shuang Liu, på UrbanFarmers. ”Genom att utveckla växthus i städer kan vi leverera mer mat till kunderna. Vi vill uppmuntra människor till att köpa hälsosam, färsk mat som producerats inom ett fåtal kilometers radie, mat som därigenom också är hållbar.”

Ekosystem med plantor och fisk ger hälsosam mat

Tomat, gurka och sallad odlas i växthuset på taket. På bottenvåningen finns 28 stora och små akvarier med fisk, rosa tilapia. UrbanFarmers odlar i vatten, ett slutet system som i det här fallet kombinerar odling av fisk med odling av växter på ett hållbart och effektivt sätt. Restprodukterna från fiskodlingen blir näring åt grönsaksodlingen, och växterna i sin tur blir ett naturligt filter för fiskarnas vatten. Näringsämnena som bildas genom odlingen av fisk återanvänds som näring till växterna och växterna filtrerar naturligt vattnet där fiskarna odlas. Vid sidan av produktionen av hälsosam, färsk mat har UrbanFarmers också som mål att utbilda folk genom att visa hur grönsaker odlas och mat produceras. UrbanFarmers ambition är att skapa en trend där fler och fler konsumenter förstår vikten av och väljer lokalproducerad mat.

UrbanFarmers5.jpg

Utmaningar att bygga växthus högt upp på ett tak

Takväxthuset har utvecklats av växthusbyggaren Van de Valk-Kleijn tillsammans med växthusinstallatören Steetec, eftersom Steetec har tidigare erfarenhet av att bygga växthus högt upp. ”Det är stor skillnad på att bygga växthus på marken jämfört med på toppen av en byggnad,” förklarar Hans Van Steekenlenburg på installationsföretaget Steetec. ”När du är 35 meter upp i luften måste du alltid räkna med vinden. För att förhindra skador på klimatväven har vi använt en profil med trådade plastblock både över och under väven för extra skydd. Profilen är tyngre än vanligt så vi satte vajer med 40 cm mellanrum i botten och med 80 cm mellanrum i toppen. Till sist fäste vi vikter på klimatväven på utsidan som hänger ner för att undvika att den lyfter i vinden. Höjden gör att du måste tänka helt annorlunda.”

Harmony och Luxous klimatvävar skapar rätt klimat

Inne i takväxthuset sitter en Harmony 3315 O FR för att ge den skugga som behövs samtidigt som den diffuserar ljuset och sprider det jämnt till hela plantan. ”Vi har också installerat en transparant Luxous vertikalt i växthuset som delar upp det i mindre avdelningar där man kan ha olika klimat” förklarar Hans. ”Tack vare detta får vi i en del ett perfekt klimat för sallad med mer luft och en annan temperatur.”

UrbanFarmers4.jpg

 

Photo @lucalocatelliphoto for @natgeo Growing locally inside a city is a trend everywhere and the Dutch have their own way. This futuristic project is the Urban Farmer greenhouse, built on the rooftop of a former Philips building it can harvest fresh vegetables for approximately 300kg per week, without using pesticides. The Netherlands has become an agricultural giant and it propose the most advanced high tech agro farming solutions to grow more with less. Follow me @lucalocatelliphoto to see more about this story published on the National Geographic Magazine, September issue. #hunger #food #foodcrisis #agriculture #greenhouse #sustainable #organic #solution #green #modern #modernfarmer #future #futuristic #netherlands #drone #dronephotography transition #drone #dronefly #dronevideos #dronephotography #urbanfarmers #rooftop #roofopfarmer

A post shared by National Geographic (@natgeo) on

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev