Publicerad 2016-03-02

Svensson donerar klimatväv för konstprojekt

Peter Ojstersek, är designern bakom det interaktiva växthuset ”Jukebox for Plants” kunde ses på Textilmuseet i Borås i samband med utställningen Textil Konst Manifestation. Svensson har bidragit med klimatväv till projektet.

"Jukebox for plants" är ett skulpturalt verk där ljus och ljud stimulerar växternas tillväxt. LED-lampor med röda och blå dioder är placerade ovanför varje växt, det gör både nytta för plantan och skapar en effekt. Besökaren kan välja musiken som styrs av fyra tryckkontakter monterade på Jukeboxen som sedan spela upp ljudverk som stimulerar plantornas tillväxt.

I växthuset har Peter Ojstersek installerat klimatväven Solarwoven Ultra från Svensson, ett tåligt material blockerar 90% av UV-strålningen samtidigt som den sparar.

I växthuset odlas fiber- och färgväxter som har en koppling till Boråsregionens kultur- och industriella historia.

Konstverket kan ses på Textilmuseet i Borås fram till 7 mars.

Jukebox-for-plants.jpg

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev