Publicerad 2015-10-19

Twin, Vibe och Olivin klassade som ljudabsorbenter

När höstens gardinnyhet Twin nu blir klassad som ljudabsorbent, ökar möjligheterna att skapa behagliga ljudmiljöer på ett estetiskt tilltalande sätt i olika rum. Även Vibe och Olivin från tidigare kollektioner räknas nu in i samma kategori.

Twin-soundabsorber.jpg

Gardiner med ljudabsorberande egenskaper är ett estetiskt tilltalande komplement  till traditionella ljudabsorbenter.

På klassifieringsskalan för ljudabsorbenter som går från A till E, där A-klassen är mest ljudabsorberande, hittar man nu Twin i Class C med ett mätresultat  på αw= 0,65.
Vibe och Olivin hör båda till klass D med ett värde på αw= 0,30.

ljudabsorbent-diagram.jpg
Klassning av absorbenter enligt SS-EN ISO 111654

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev