Publicerad 2018-12-21

Drömmen om ett perfekt klimat

Vad kan egentligen vara finare än en dröm som går i uppfyllelse? Och vad kan vara finare om den drömmen är att rädda vår jord? Varje dag ser, känner och hör vi om effekterna av klimatförändringen. Koldioxidutsläppen måste minskas drastiskt för att jordens uppvärmning ska hållas under den kritiska gränsen på 2 grader Celsius.

I filmen, som släpps i slutet av 2018, lyfter Svensson tankarna om att vi alla bär ansvar för miljön. Var och en av oss spelar en roll, vare sig den är stor eller liten. I mer än 50 år har Svensson försett odlare med klimatväv så att de kan skapa det ideala klimatet i sina växthus. Under mer än 50 år har klimatväv producerats för mer än 20 000 hektar. Odlarna kan använda sin energi mer sparsamt, vilket leder till lägre koldioxidutsläpp.

A perfect climate. A beautiful wish.

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev