Publicerad 2017-06-16

Svensson sponsrar examensarbete på Konstfack

Elin Stampe har läst kandidatprogrammet i Textil på Konstfack och har till sitt examensarbete blivit sponsrad med material från Svensson. Med hjälp av Econet 1535 har Elin skapat ”Ögonblicksbilder”.

Examensarbete-konstfack-1.jpg

”Jag intresserar mig för kroppen i förhållande till rummet där rörelse spelar en central roll. Jag ville i mitt examensarbete hitta vägar att utnyttja rörelse med målet att skapa en installation som är föränderlig och uppmanar till interagerande rörelser. En rumslig dramaturgi för det pågående rummet där det i mötet med människor uppstår en ny koreografi och nya rörelsemönster.”

Med hjälp av Econet 1535 har Elin improviserat fram en känsla med hjälp av plisseringar, alla gjorda för hand, en i taget. För Elin påminde Econet om hornhinnan i ögat som bryter och filtrerar ljuset. Väven är både filtrerande och avskärmande men samtidigt tillräckligt transparent för att släppa igenom ljus. Resultatet blev en koreografisk och levande installation där skulpturens egna rörelser blandades med besökarnas.

”Projektet tar avstamp i ögat och blickens flyktighet” säger Elin. ”Jag har i projektet arbetat intuitivt och sökande efter material och siluetter. Genom att studera ögats form, materialitet och struktur tog jag mig an det textila materialet i gestaltningen”.

Examensarbete-konstfack-4.jpg

Förutom Econet har Elin använt sig av metallstång och silikon för installationens olika sektioner som refererar till ögats uppbyggnad i tre steg – silikonslangarna ett slags frans, insektsnätet och metallmobilerna som en blinkning till ögats konvexa form, och den sista golvbaserade skulpturen som pupillen som kontrollerar ljusflödet in i ögat.

”Ögonblicksbilder” visades vid Konstfacks vårutställning, 11-21 maj 2017.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev