Privacybeleid

Verwerking van persoonsgegevens

We streven ernaar om u een veilig gevoel te geven als u uw persoonsgegevens doorgeeft aan AB Ludvig Svensson (Svensson) en we streven er altijd naar om deze op de best mogelijke manier te verwerken en te beschermen, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU2016/679).

Verwerkingsverantwoordelijke

AB Ludvig Svensson, bedrijfsregistratienummer 556933-7503, is de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die u ons verstrekt of die wij verzamelen en verwerken. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat de persoonsgegevens worden verwerkt volgens de toepasselijke wetgeving.

Definitie van persoonsgegevens en verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens betreffende een identificeerbare persoon die direct of indirect geïdentificeerd kan worden, met name aan de hand van een identificatiemiddel. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn naam, burgerservicenummer, postadres en e-mailadres.
Verwerking: elke handeling met betrekking tot persoonsgegevens, zoals het verzamelen, verwerken, registreren, met elkaar in verband brengen, verspreiden en opslaan.

Wanneer verzamelen we persoonsgegevens?

Svensson verzamelt persoonsgegevens als u:

  • producten bestelt
  • publicaties bestelt
  • zich inschrijft voor onze evenementen, als u zich abonneert op onze nieuwsbrief, enz.
  • solliciteert naar vacatures of uw interesse in een baan bij ons kenbaar maakt
  • deelneemt aan enquêtes en gegevens verstrekt voor benchmarking en/of
  • contact met ons op neemt in het algemeen.

Bovendien ontvangen en bewaren wij automatisch informatie van uw computer en browser, waaronder uw IP-adres, software- en hardware-informatie en de opgevraagde pagina wanneer u onze website bezoekt.

Geregistreerde gegevens


Als een vertegenwoordiger van een bedrijf orders plaatst en meldingen doet, dan worden de naam van de contactpersoon van het bedrijf, zijn/haar functie en afdelingsnaam, naam, telefoonnummer en e-mailadres geregistreerd.

In bovenstaand voorbeeld: als u solliciteert naar een vacature bij of een open sollicitatie stuurt naar Svensson, dan wordt de informatie die u hebt verstrekt geregistreerd.
Wij onthouden ons van het registreren van gevoelige persoonsgegevens zoals ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, gezondheidsinformatie en informatie over uw seksleven. Indien u ervoor kiest deze gegevens zelf in te dienen, dan verwijderen wij deze in de regel.

Rechtsgrondslag en doel van de verwerking

Svensson verwerkt alleen persoonsgegevens als de verwerking een doel en een rechtsgrondslag heeft. Als het doel van de verwerking eindigt, dan verwijderen wij alle persoonsgegevens.

Bewaring en verwijdering van persoonsgegevens

Svensson bewaart de persoonsgegevens zolang als nodig is om aan onze verplichtingen te voldoen - d.w.z. om de dienst of het product te leveren, te factureren, klachten af te handelen, enz.


Als toestemming is gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens in ons klantenregister voor marketingdoeleinden, zelfs nadat de relatie tussen klant en leverancier is afgelopen, dan blijven wij de persoonsgegevens verwerken totdat de toestemming wordt ingetrokken.

Contact

Als u vragen hebt met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en de gegevensprivacy binnen Svensson, dan kunt u contact opnemen met onze HR-manager via e-mail: personaldata@ludvigsvensson.com of postadres AB Ludvig Svensson, Data Privacy Manager, 511 82 Kinna, Zweden.

Informatie en rectificatie

U hebt als betrokkene recht op een uittreksel van welke persoonsgegevens van u verwerkt worden door Svensson. Dien daartoe een schriftelijk verzoek in bij de HR-manager, zoals hierboven vermeld.


Als u van mening bent dat uw persoonsgegevens onjuist of misleidend zijn, dan verbindt Svensson zich ertoe deze gegevens onmiddellijk te corrigeren na ontvangst van uw schriftelijke verzoek.

 

Traceren en identificeren van bezoekers - cookies en logs


Wij gebruiken cookies op onze website. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de computer van de bezoeker worden opgeslagen. Deze cookies slaan onder andere persoonlijke instellingen op en stellen de eigenaar van de website in staat om na te gaan wat de bezoeker doet tijdens het surfen op de website.
Er zijn verschillende soorten cookies, waaronder "sessiecookies" en "permanente cookies" of "persistente cookies".


Sessiecookies worden gebruikt gedurende de periode dat de bezoeker actief is op de site. Deze cookies worden slechts tijdelijk opgeslagen in het geheugen van de computer van de bezoeker en worden automatisch verwijderd wanneer de browsersoftware van de computer wordt afgesloten.


Permanente of persistente cookies worden gebruikt om de bezoekende computer te vertellen wat er sinds het laatste bezoek op de site is gebeurd, om terugkerende gebruikers te herkennen en om te onthouden welke gegevens eerder zijn verstrekt.
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. Als u echter niet wilt dat cookies op uw computer worden opgeslagen, dan kunt u uw browser zodanig instellen dat deze u waarschuwt wanneer een cookie wordt ontvangen. Dan kunt u beslissen of u het accepteert of niet.

Informatiebeveiliging


Het openbaar maken van persoonsgegevens via internet brengt altijd risico's met zich mee.


Geen enkel technologiesysteem is volledig beschermd tegen inbraak of datalekken.
Svensson werkt voortdurend aan de verbetering van technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om persoonsgegevens en andere informatie te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, wijziging, verspreiding en vernietiging.

 

 

 

 

Op de hoogte blijven