De sleutel tot een beter klimaat

Onze klimaatschermen zijn geschikt voor uiteenlopende omstandigheden en daarom verkrijgbaar in meer dan 100 verschillende versies. Op basis van de toepassing en voordelen hebben we ze in vijf productfamilies ingedeeld. Zo kiest u heel eenvoudig het juiste scherm.

Na de keuze voor een geschikte productfamilie is het gemakkelijker om het juiste scherm te selecteren, en daarmee het exacte schaduwniveau en de benodigde energiebesparing.

Behalve de product familienaam wordt bij elk scherm een 4-cijferige code vermeld die het schermingspercentage en de energiebesparing aangeeft.

Met letters uit het alfabet wordt aangegeven om welk soort scherm het gaat en wat de eventuele bijzondere kenmerken van het product zijn. Zie de tabel hieronder voor enkele voorbeelden:

Product
familie

Scherming
graad

Energie
besparing


Kenmerk


Toepassing

Brand
veiligh.


Kleur


Harmony

32

15

O

E

FR

 

Luxous

13

45

D

R

 

 

Obscura

100

75

 

 

FB

A+B

Solaro

78

30

O

R

FR

AW

Tempa

65

60

 

C A

FR

 

             

 

Product
familie

  

De product familienaam geeft een beschrijving van de functie en de kenmerken van het product.

Schermings
graad

 

Met de eerste twee cijfers wordt aangegeven wat het schermingspercentage is in direct zonlicht.

Energie
besparing

 

Met de volgende twee cijfers wordt aangegeven hoe energiebesparend het product is.

Kenmerk

 

 

Het kenmerk van een scherm kan O zijn voor Open of D voor Diffuus. De gebruikte afkorting voor de technologie die de vorming van condensdruppels vermindert is H2no.

Toepassing


 

 

Met de volgende letters wordt het soort toepassing beschreven; C voor Cabriolet, A voor Abri, DW voor Double Wire. Er zijn verschillende combinaties mogelijk. R staat voor Rolling (rollend) en schermen voor buiten worden aangemerkt met een E voor Exterior.

Brand
veiligheid
 

 

FR staat voor Flame Retardant (brandvertragend) en FB staat voor Firebreak (brandwerend). Brandwerende schermen zorgen ervoor dat het vuur zich niet via de schermen kan verspreiden. Elk paneel is aan beide zijden voorzien van een brandwerende strook. Omdat brandveiligheidsvoorschriften per markt kunnen verschillen, raden wij u aan om de vertegenwoordiger van Svensson om advies te vragen.

Kleur
 

 

De laatste letter geeft aan wat de kleur is van de strips. A is Aluminium, B is Black (zwart), G is Groen, O is Oranje en W staat voor Wit. De kleuren zijn verkrijgbaar in combinaties, A/W is bijvoorbeeld een scherm met aluminium aan de bovenkant en witte strips aan de onderkant.

 

Op de hoogte blijven