Hoe bestel je de juiste breedte en lengte?

Breedte:
De standaardbreedtes van onze schermdoeken zijn dusdanig gekozen dat ze aansluiten bij de gebruikelijke vakmaten van de kas. 
Zie onderstaande tabel:

Standaardbreedte  Geschikt voor vakmaat
3.35 m 3.00–3.20* m
4.30 m 4.00 m
4.70 m 4.50 m
5.30 m 5.00 m
5.70 m 5.40 m


*Voor een vakmaat van 3.20 m is een aparte, vaste strook vereist om het schermdoek goed te laten sluiten.
 

Lengte
Bestel de schermdoeken altijd met enige extra lengte. Dit om het scherm spanningsvrij te kunnen installeren en bij mogelijke krimp enige reserve te hebben. We adviseren om hiervoor de onderstaande richtlijnen te volgen.

  Nettolengte in de kas         
          + 1,5% afhang          
          = bestellengte          


Alle schermdoektypes: tenminste 1.5% extra bestellen

Genoeg afhang is van belang voor een juiste installatie. We adviseren voor de verschillende schermdoeklengtes een afhang met de volgende afmetingen te gebruiken:

Schermdoeklengte afhang  Afmeting
     10-50 m Min 0.70 m
     50-100 m +/-1 m
     > 100 m > 1 m


Voorbeeld:
Een kas met 6 tralies van 8.00 m:
6 x 8.00 m = 48.00 m – (0.10 m + 0.10 m) = 47.80 m + 1.5% = 48.52 m.
(trek 2 x 0.10 m af omdat de eindkabels zich over het algemeen
0.10 m van de gevel bevinden). Afhang 2 x 0.70 m.
Totale bestellengte: 49.95 m.

Levering
Alle eventuele transportbeschadigingen of verlies dienen direct gemeld te worden aan de transporteur en aangegeven te worden op de transportdocumenten. Om beschadiging van het product te voorkomen, heeft het de voorkeur om losse rollen niet met een vorkheftruck op te tillen, of over de vloer te slepen.

Als het schermdoek niet meteen geïnstalleerd wordt, sla het dan op in een droge plaats, beschermd tegen directe zonnestralen. Afhankelijk van het aantal rollen kunnen de producten geleverd worden in een krat. Deze krat kan met een heftruck gelost worden.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor krimp behoudens voor zover anders is bepaald in onze algemene leveringsvoorwaarden. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam d.d.
12 maart 2012 onder nr. 24270654.

Op de hoogte blijven