De gedragscode van Svensson

Svensson werkt proactief aan een effectieve, duurzame bedrijfsvoering, zowel met betrekking tot onze eigen organisatie, onze productiefaciliteiten en onze leveranciers. Wij voldoen aan de wetgeving en we blijven permanent op de hoogte van wetten, regelgeving en richtlijnen, zodat we de activiteiten in ons bedrijf regelmatig kunnen beoordelen.

In onze gedragscode is onder meer vastgelegd:

  • Het verbod op discriminatie

  • Het verbod op geestelijke of lichamelijke mishandeling of dreiging met mishandeling in het kader van functie-uitoefening of werk

  • Het verbod op slavernij of dwangarbeid

  • Het verbod op kinderarbeid

  • Het recht op redelijke lonen

  • Het recht op gereguleerde werktijden

  • Het recht op goede arbeidsomstandigheden

  • Het recht op vrije vereniging

  • Het recht op beveiliging en veiligheid op het werk

Op de hoogte blijven