Waterzuivering, afval, verpakking en transport

Van waterzuiveringsinstallatie tot bezinektanks

Wij halen zelf ons water uit de rivier de Viskan. Daarom is het belangrijk dat we de discussie over onze meren en waterwegen op de voet volgen. We zijn lid van de waterbeheervereniging Viskans Vattenråd.

Daarnaast moeten we onze uitstoot reguleren dat doen we door de pH-waarden van onze bezinektanks te meten. Geheel volgens onze bedrijfsvergunning meten we ook andere waarden, waaronder de concentratie van diverse metalen als zink en koper. Onze bedrijfsvergunning en de milieudiscussie zijn leidend voor de parameters die we meten. Daarnaast reguleren we de uitstoot door onze productieprocessen in de lucht. 

Afval
Afval vormt een uitdaging voor elk bedrijf en we werken dan ook permanent aan de controle van het afval dat Svensson genereert. Het is overigens niet voldoende om dat eenmalig te doen: we moeten rekening houden met het feit dat onze producten veranderen en in ontwikkeling zijn, net als de toegepaste grondstoffen en de samenstelling van het afval dat we produceren. Overal waar we mogelijkheden zien, gaan we na of we afval kunnen recyclen. We werken alleen samen met leveranciers die aan onze eisen voldoen. De minimumvoorwaarde voor leverancier is dat ze gecertificeerd moeten zijn volgens ISO 9001/14001. 

Transport 
Svensson werkt in de regel samen met bedrijven die het belang hechten aan het milieu, milieudoelstellingen hanteren, een duurzaamheidsrapport kunnen overleggen en werken aan klimaatneutraal transport (bijvoorbeeld door deel te nemen aan het project voor klimaatneutraal wegvervoer van het Zweedse verkeersorgaan Trafikverket). Wij geven de voorkeur aan een ISO14001-certificering. 

Verpakking 
We zijn al jaren lid van FTI, voorheen REPA, de Zweedse organisatie voor recycling van verpakkingsmateriaal. En kan ons verpakkingsmateriaal niet worden gerecycled, dan gaat het naar de vuilverbranding. 

 

Op de hoogte blijven