Ons kwaliteitsbeleid

Het doel van Ludvig Svensson is het leveren van textiele klimaat- en milieuoplossingen die voldoen aan de wensen en eisen van onze klanten. Door nauw samen te werken met onze klanten en dankzij onze innovatieve en flexibele opstelling kunnen wij de oplossingen bieden die zij van ons verwachten.

FACTORY_yarns_jpg
 

We produceren de juiste kwaliteit als we werken volgens ons bedrijfssysteem. Hierin zijn de kritieke bedrijfsprocessen vastgelegd die we voortdurend trachten te verbeteren om de klanttevredenheid te vergroten. 

Het management stelt jaarlijkse kwaliteitsdoelen vast en bepaalt de voorwaarden waaraan moet worden voldaan om die te bereiken. Onze managementsystemen beschrijven hoe we omgaan met de resultaten en maatregelen voor verbetering treffen. 

Alle medewerkers moeten goed weten hoe ons bedrijfssysteem werkt en hoe ze het moeten toepassen. Iedereen is immers verantwoordelijk voor de kwaliteit.

Op de hoogte blijven