Historische inventarisatie

Onze bedrijfspanden worden al sinds de 19e eeuw gebruikt voor weven, breien, textielverwerking en verven. Bij het inventariseren van vervuilde locaties volgens de zogenoemde MIFO-methode wordt textielverwerking doorgaans ingedeeld in klasse 1 (zeer hoog risico). De belangrijkste redenen hiervoor zijn het gebruik van grote hoeveelheden gevaarlijke chemicaliën, olie en water en de nabijheid van kwetsbaar oppervlaktewater.

Ludvig Svensson heeft hiertoe een historische inventarisatie verricht in overleg met de Länsstyrelse, de provinciale Zweedse overheid. De Länsstyrelse heeft vervolgens besloten dat sanering voor het huidige gebruik van het terrein (als industriegebied) niet nodig is. Volgens de MIFO-milieumethode valt het terrein op een schaal van 1 tot 4 in zijn geheel in klasse 3, dat wil zeggen dat het risico beperkt is. Dit is een bevestiging voor onze toegewijde en vooruitstrevende medewerkers, die al vroeg beseften dat het belangrijk is om proactieve milieumaatregelen te nemen. 

SUSTAINABILITY_1_web

Op de hoogte blijven