REACH

Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals

Volgens verordening EC 1907/2006 (REACH) moeten de productie en de invoer van chemische stoffen boven een ton per jaar – of producten die meer dan 0,1% chemische stoffen bevatten – worden geregistreerd in de database van het Europees Chemicaliënagentschap (ECHA). Svensson is een zogenoemde "downstream user", een gebruiker in een van de laatste stadia van het productieproces. Gebruikers van chemische stoffen zijn verplicht om de leverancier van het chemische materiaal informatie te verstrekken over de manier waarop het wordt toegepast. Wij zijn ook verplicht om onze klanten te informeren.

Conform de regels van REACH garanderen wij dat voor onze producten noch voor de schadelijke stoffen die zij bevatten een registratieplicht geldt bij het Europees Chemicaliënagentschap. 

Op de hoogte blijven