Gepubliceerd 8-4-2015

Uitnodiging Arenasessie Schermdoeken 16 april bij GreenQ in Bleiswijk

Sinds de energiecrisis in de tachtiger jaren van de vorige eeuw wordt er in de Nederlandse Glastuinbouw gewerkt aan het verlagen van de energiebehoefte. Een voorwaarde hierbij is dat dit niet ten koste gaat van de productie (kwantiteit) en kwaliteit van de geteelde gewassen. Het gebruik van energiebesparende schermdoeken speelt hierbij een cruciale rol.

Tot aan het begin van deze eeuw bleef het gebruik van schermdoeken beperkt tot toepassing in koude nachten. Vooral in de groenteteelt bleef men beducht voor het veelvuldig gebruik van energiebesparende doeken i.v.m. te verwachten productie- en kwaliteitsverlies.
Door de toepassing van de techniek van het inbrengen van droge buitenlucht in de kassen en de doorontwikkeling van geavanceerdere schermdoeken werd vanuit het onderzoek een doorbraak bereikt. Hierdoor werd het mogelijk om ook overdag te schermen, zonder dat dit ten koste ging van productie en kwaliteit. Ook het gebruik van dubbele schermdoeken bleek mogelijk zonder dat dit ten koste ging van kwantiteit en kwaliteit.
 
Doelstelling
 
In deze Arenasessie wordt verteld wat momenteel mogelijk is met (nieuwe) schermdoeksystemen en wat hun interactie is met het kasklimaat. 
Verder wordt een doorkijk gegeven naar mogelijke nieuwe producten en systemen waarmee in de toekomst nog meer energie bespaard kan worden.
Ook wordt er een bezoek gebracht aan de huidige komkommerproef. In deze proef wordt een energiezuinige komkommerteelt ( 25 kubieke meter gas per m² op jaarbasis) gedemonstreerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van nieuwe ontvochtigingstechnieken en nieuwe visies op het kasklimaat om ziekten te voorkomen.
De energiedoelstelling zal door inzet van de volgende punten moeten worden bereikt.
1.         Het ontwikkelen van een eenvoudiger en betere schermregeling.
2.         Het beter sturen van verdamping van de plant en kasklimaat op basis van VPD.
3.         Risico’s op het optreden van Mycosphaerella beperken.
4.         Meerdaagse temperatuur integratie toepassen. 
Aan het einde van de middag wordt er met elkaar doorgesproken over de haalbaarheid van de praktijktoepassing van nieuwe schermdoekproducten en technische toepassingen.
De middag wordt afgesloten met een netwerkborrel.
 
Doelgroep
 
Telers, toeleveranciers, adviseurs en onderzoekers in de Glastuinbouw.
 
13.15 uur   Ontvangst met koffie/thee bij DLV GreenQ te Bleiswijk
 
13.30 uur   Gebruik schermdoek in de traditionele teelt en in HNT (Ludvig Svensson) 
 
14.00 uur   Mogelijkheden met nieuwe schermdoekproducten (TNO) 
 
14.30 uur   Toelichting Schermgebruik  in Komkommerproef (DLV GreenQ)
 
14.45 uur   Pauze met gelegenheid om demonstratie ruimte te bezoeken
 
15.00 uur   Bezoek proef
 
15.30 uur   Brainstormen over toekomstige mogelijkheden
 
16.45 uur   Samenvatting en conclusie
 
17.00 uur   Netwerkborrel
  
Locatie
DLV GreenQ
Violierenweg 3
2665 MV Bleiswijk
 
 
 

 

Op de hoogte blijven