Gepubliceerd 26-3-2015

Goed eindresultaat"High Tech Greenhouse 2020"

De tomatenproef bij Fresh Valley in Maasbree, onderdeel van het onderzoeksproject High Tech Greenhouse 2020, is inmiddels afgerond en de resultaten zijn positief. Vergeleken met het verbruik in de referentiekas werd er over het hele jaar 2014 een energiebesparing van 15% gerealiseerd. Dit staat gelijk aan een besparing van 5 m3 gas per m2 per jaar.

Het doel bij aanvang van de proef was om aan te tonen dat in bestaande kassen op relatief eenvoudige wijze het kasklimaat verbeterd kan worden, waardoor extra energiebesparing mogelijk wordt. 

Extra isoleren: Twee schermen op één dradenbed
In de proefkas met een belichte tomatenteelt van 2800 m2 zijn een lichtafschermingsdoek en een transparant energiedoek op hetzelfde dradenbed geïnstalleerd, wat betekent dat ze niet gelijktijdig gesloten kunnen worden. In de proef werd het transparante Luxous 1347 FR energiescherm dichtgetrokken terwijl het Obscura 9950 FR lichtafschermingsdoek ‘s morgens opengaat. Hierdoor wordt kouval voorkomen en is extra energiebesparing mogelijk.

Verbeteren kasklimaat, handhaven gewenste luchtvochtigheid en energie besparen.
Verder werd in de proef met de Ventilation Jet lucht van boven het klimaatscherm de kas in gebracht. Onder deze ventilator is een V-FloFan bevestigd, die ervoor zorgt dat de binnenkomende lucht met de aanwezige kaslucht wordt gemengd en omlaag wordt gebracht tot diep in het gewas. Hierdoor wordt het verticale temperatuur profiel in de teeltruimte verbeterd en kan de buisverwarming lager of zelfs helemaal uit. Doordat de belichtingswarmte de binnenkomende koude lucht opwarmt, wordt deze lucht droger en hiermee kun je de luchtvochtigheid in de teeltruimte op het gewenste niveau handhaven. En dat zonder een kier in te zetten in de scherminstallatie!

Resultaten
Het toegepaste klimaatsysteem heeft gedurende de proef naar verwachting gefunctioneerd. Met behulp van het systeem kon er in de kas met een hogere luchtvochtigheid gewerkt worden zonder dat dit in het gewas tot problemen heeft geleid. Er zijn geen kieren meer toegepast in het schermdoek, er hebben zich geen broeikoppen voorgedaan en doordat er vrijwel geen temperatuurverschillen in de kas zijn, heeft er ook geen condensatie op het gewas plaatsgevonden.  De opbrengst en kwaliteit van de tomaten was volgens teler Bert van den Brand van Fresh Valley gelijk aan de referentie.

grafiek THT1.4

Vergeleken met het verbruik in de referentiekas, werd erover het jaar 2014 een energiebesparing van 15% gerealiseerd. Dit staat gelijk aan een besparing van 5 m3 gas per m2 per jaar. Hoe kouder het buiten was, des te hoger was de besparing. Zo werd er in de maandenjanuari en februari een besparing van gemiddeld 28% behaald. De meeste besparing werd gerealiseerd als de assimilatie lampen aan stonden en de klimaatdoeken volledig gesloten waren. 

Grafiek THT2.2

De betrokken onderzoekers en leveranciers zijn het er over eens dat er met behulp van dit systeem nog fors grotere besparingen mogelijk zijn indien de principes van “Het Nieuwe Telen” nog intensiever worden toegepast.

High Tech Greenhouse 2020
Het onderzoeksprogramma High Tech Greenhouse 2020, mede gefinancierd door het Interreg IV-programma van het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling, is eind 2012 van start gegaan. Het betreft een samenwerking van achttien bedrijven en kennisinstellingen om nieuwe technieken op elkaar af te stemmen met het doel te besparen op water, energie en meststoffen. Het toegepaste klimaatsysteem is een gezamenlijke ontwikkeling van de projectpartners Hint Installatietechniek, Vostermans Ventilation, Svensson, WUR Glastuinbouw en Hoogendoorn Growth Management.

Op de hoogte blijven